KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Incitamenter til samarbejde i, under og om Broen til bedre sundhed

Broen til bedre sundhed er et offentligt-privat partnerskab, som i de kommende 20 til 30 år skal udvikle projekter, der kan bidrage til mere lighed i sundhed i Guldborgssund og Lolland Kommuner. KORA har undersøgt incitamenterne i samarbejdet og kommer med anbefalinger til, hvordan partnerskaberne i projektet bør gribes an fremadrettet. 
Udskriv Del på
Forfattere: Kåre Jansbøl og Leif Olsen
Udgivet: September 2014

Incitamenter til samarbejde i, under og om Broen til bedre sundhed

Konklusion

De kommunale, regionale og private aktører i Broen til bedre sundhed har meget forskellige incitamenter for at indgå i samarbejdet. For de offentlige aktører er nogle af de vigtigste incitamenter at få øget kvalitet i ydelserne, effektivitet, efterlevelse af love og ansvar samt øget borgerinddragelse. For de private aktører handler det i højere grad om at få profit og profilering af virksomheden og dens interesser.

For at få de meget forskellige incitamenter og interesser til at fungere sammen er respekt og forståelse for partnernes forskellige situationer og oplevelser central. Formalisering og eksplicitering af forventninger kan styrke samarbejdet.

Anbefalinger

Konkret anbefaler KORA sekretariatet for samarbejdsprojektet:

 • at partnerskaber indledes tidligt, helst inden et samarbejdsprojekt er fuldt udviklet. Det vil medføre, at partnerne får ejerskab til projektet og kan påvirke projektet, så det kommer til at passe med partnernes ansvarsområder og arbejdstilrettelæggelse 
 • at sekretariatet for projektet kortlægger interessenterne
 • at sekretariatet for et projekt i samarbejde med partnere opretter arbejdsgrupper inden for de forskellige projektområder. Arbejdsgrupperne skal:
  • inddrage interessenter
  • tage højde for og udnytte partnernes ressourcer
  • tage højde for partnernes og interessenternes ansvarsområder og eksisterende arbejde
  • kommunikere med partnernes ledelser
  • indbyde eksperter
  • udvikle projekter
  • ansøge om penge til projekter
 • at sekretariatet sikrer, at nye projekter retter sig mod at løse arbejdsopgaver, som ikke allerede løses af eksisterende organisationer

 • at formalisere aftaler mellem partnerne
 • at udvise forståelse for, at partnerne kan have flere forskellige incitamenter til at handle, som de gør.

Baggrund

Broen til bedre sundhed er et regionalt-kommunalt-privat partnerskabsprojekt, som fra 2013 og de kommende 20 til 30 år skal arbejde sammen om projekter, der bidrager til mere lighed i sundhed i Guldborgssund og Lolland Kommuner. Visionen om mere lighed i sundhed er formuleret ud fra WHO’s brede sundhedsbegreb. Sundhed forstås som et resultat af mange forhold og aktørers indsatser på tværs af områderne sundhed, social, uddannelse, beskæftigelse, fritid mv. Det er således de samlede tværgående indsatser, der skal skabe mere lighed i sundhed.

Broen til bedre sundhed arbejder med at sætte mange projekter og aktiviteter i værk på alle disse områder. Aktiviteter og projekter skal så vidt muligt bygge på evidensbaseret viden og skal implementeres systematisk og effektivt.


Metode

Undersøgelsen bygger på dokumenter og interview, som belyser fem cases på samarbejde.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Region Sjælland
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge, Social, Sundhed