KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bogbidrag

Hvordan har vi det i dag, da?

Styring og interaktion i norsk og dansk sundhedspolitik
En ny bog, som KORA bl.a. står bag, ser nærmere på de senere års reformer i det danske og det norske sundhedsvæsen. Er det Danmark eller Norge, der har fundet den bedste løsning? Og hvad kan vi lære af hinanden?
Udskriv Del på
Forfattere: Karsten Vrangbæk, Ståle Opedal, Hilmar Rommetvedt og Inger Marie Stigen
Udgivet: Juli 2014

Hvordan har vi det i dag, da?

I både Danmark og Norge har sundhedspolitikerne gennemført store reformer i sundhedsvæsenet for at imødekomme fremtidens udfordringer med flere ældre og flere borgere med komplekse helbredsproblemer samt en omkostningsfuld medicinsk og teknologisk udvikling.

Med strukturreformen i Danmark og sygehus- og samhandlingsreformerne i Norge har politikerne valgt forskellige organisatoriske foranstaltninger til at afhjælpe nogle af de samme udfordringer. Denne bog søger svar på en række centrale spørgsmål:

  • Hvad kan vi lære af hinandens erfaringer med forskellige reformtiltag?
  • Er det Danmark eller Norge, der har fundet formlen til at løse koordineringsproblemer i et højt specialiseret sundhedssystem?
  • Eller er det snarere sådan, at sundheds-politikerne har for meget tillid til, at strukturreformer kan løse problemerne?

Bogen analyserer ligheder og forskelle i den politiske og administrative koordinering mellem specialiserede sundhedsydelser og kommunerne i Danmark og Norge.

Søgelyset rettes bl.a. mod forhandlinger om sundhedsaftaler, kommunal medfinansiering af specialydelser, interessekonflikter og indflydelsesmuligheder, lokaliseringsstrid.

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for udvikling af sundhedsvæsenet og sundhedspolitik. Det gælder især ledere og politiske beslutningstagere på sundhedsområdet samt i stat, regioner og kommuner.

Bogen kan også anvendes ved undervisning på universiteter eller andre højere uddannelser.

'Hvordan har vi det i dag, da?' er udgivet på norsk af Fakbokforlaget (ISBN 978-82-450-1431-0). Bogen kan købes her.

Type: Bogbidrag, Hvordan har vi det i dag, da?, Flernivåstyring og samhandling i dansk og norsk helsepolitikk, Red: Ståle Opedal, Hilmar Rommetvedt og Inger Marie Stigen
Udgiver: Fagbokforlaget, Bergen
Samarbejdspartnere: Hilmar Rommetvedt og Ståle Opedal, International Research Institute of Stavanger. Inger Stigen, Høgskolen i Oslo og Akershus.
Hvem har finansieret: Norges forskningsråds Helseomsorgs-program
Vidensområder: Sundhed, Økonomi og administration