KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Udviklingen i strukturen på dagtilbudsområdet i 2004-2011

Flere børn bliver passet i aldersintegrerede institutioner og færre i dagpleje, vuggestue eller børnehave i 2011 end i 2004. Desuden er der samlet set kommet færre og større institutioner på landsplan i perioden. Det viser en undersøgelse af udviklingen i strukturen på dagtilbudsområdet i perioden fra 2004 til 2011.
Udskriv Del på
Forfattere: Katrine Nøhr, Jonas Meldgaard, Camilla Dalsgaard og Martin Bækgaard
Udgivet: August 2012

Udviklingen i strukturen på dagtilbudsområdet i 2004-2011

Begge dele skyldes primært fremvæksten af større aldersintegrerede institutioner til afløsning for mindre vuggestuer og børnehaver. Der er desuden fra 2007 til 2011 sket et fald i antallet af kommunale og selvejende institutioner på landsplan, mens antallet af private institutioner er steget.

Undersøgelsen viser, at det i højere grad er i fortsætterkommunerne, at der bliver større institutioner. Denne forskel skyldes dog ikke kommunalreformen, men er betinget af at sammenlægningskommunerne ofte er landkommuner, hvor børnene bor mere spredt. Større institutioner er dermed i høj grad et byfænomen. Kommunesammenlægningerne har altså ikke haft nogen selvstændig betydning for udviklingen på området.

Notatet er rekvireret af Økonomi- og Indenrigsministeriet i forbindelse med regeringens evaluering af kommunalreformen.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Økonomi- og Indenrigsministeriet
Vidensområder: Børn og unge, Økonomi og administration