KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Hjemmeteknologi til patienter med KOL

Patient, professionelle og organisatoriske perspektiver
Telemedicinske projekter har vundet indpas i sundhedsvæsenet gennem de senere år, og der satses nu strategisk på at anvende det i større skala.
Udskriv Del på
Forfattere: Stinne Aaløkke Ballegaard, Mille Kjærgaard Thorsen, Louise Ladegaard Bro og Helle Sofie Wentzer
Udgivet: December 2012

Hjemmeteknologi til patienter med KOL

KORA har derfor afdækket, hvordan sundhedsprofessionelle, pårørende og patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) bruger og tilegner sig forskellige teknologier.

Rapporten Hjemmeteknologi til KOL-patienter beskriver desuden, hvordan løsningerne er organiseret og hvilken betydning det har for samarbejdsrelationer mellem hjemmepatienter og sundhedsfagligt personale.

Undersøgelsen bygger på et litteraturstudie samt på etnografiske studier af hjemmemonitoreringsløsninger på tre danske hospitaler, hvor også 12 patienter er inddraget og fulgt over en periode på fem måneder.

Nogle af de væsentligste konklusioner fra undersøgelsen er:

  • Der sker en forandring af patientrollen, og hjemmepatienten bliver en diagnostisk aktør, som foretager og fortolker målinger.
  • Potentialet for patientinddragelse er ikke fuldt indfriet alle steder, hvor særligt feedback og adgang til egne data kan styrkes.
  • Hospitalernes valg af teknologi og organisering af forløbet støtter forskellige formål med hjemmemonitorering. Der er således tale om tre meget forskellige løsninger, som tilbydes af det enkelte hospital.
  • Der opstår en gråzone mellem indlæggelse og udskrivelse, hvor den formelle ansvarsfordeling mellem sundhedsfagligt personale i for-skellige sektorer er uklar. Det involverede personale må i den specifikke situation selv afklare aftaler for samarbejde og forventninger til hinanden.
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Hvem har finansieret: Danske Regioner
Vidensområde: Sundhed