KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

Hvert år bliver der fyret omkring 1.500 pædagoger på grund af nedskæring eller sygdom. Men flere afskedigelser kunne være undgået, mener de fyrede pædagoger i en undersøgelse, som KORA har lavet for BUPL.
Udskriv Del på
Forfattere: Torben Pilegaard Jensen, Helle Bendix Kleif, Jacob Ladenburg og Lene Sønderup Olesen
Udgivet: Maj 2013

Pædagogers afskedigelse på grund af arbejdsmangel

KORA har undersøgt afskedigelsesforløbet blandt pædagoger, der er afskediget på grund af arbejdsmangel eller sygdom. Undersøgelsen belyser den indsats, forskellige centrale aktører har iværksat og tilbudt inden, under og efter en afskedigelse. Et væsentligt formål har været at afdække medlemmernes erfaringer med og præferencer til BUPL's indsats.

Undersøgelsen peger på et behov for, at BUPL kommer på banen tidligere for at støtte pædagoger som afskediges. Der er også behov for at oplyse ledelse og medarbejdere om, hvilke muligheder der er for at fastholde sygemeldte medarbejdere, og der er behov for at pege på alternative måder at lave lønreduktion på end gennem fyring.

Undersøgelsen opstiller en række perspektiver, der handler om, hvilke indsatser eller ændringer af indsatser der kan bidrage til, at færre pædagoger bliver afskediget, og at flere oplever, at de opnår en brugbar støtte i afskedigelsesforløbet.

Som baggrund for analyserne er der gennemført spørgeskemaundersøgelser og præferenceanalyser blandt BUPL-medlemmer, der er afskediget i 2010 og 2011. Der er også gennemført kvalitative interview med afskedigede medlemmer, institutionsledere, socialrådgivere i kommunernes jobcentre samt sagsbehandlere fra BUPL's lokalafdelinger og A-kasse.

Resultatet af undersøgelserne er formidlet i to selvstændige rapporter.

Undersøgelsen er lavet for BUPL, Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Arbejdsmarked og uddannelse, Børn og unge