KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Brug af internettet i det kommunale demokrati - Søllerød Kommune som case

Søllerød Kommune anvender internettet til at styrke det lokale demokrati ved at give politisk relevant information til borgerne via http://www.sollerod.dk, ved at foretage høringer om kommunale politikker via nettet og ved at muliggøre elektronisk dialog og debat på nettet.
Udskriv Del på
Forfattere: Leif Olsen, Stine Christensen og Olaf Rieper
Udgivet: Juni 2004

Brug af internettet i det kommunale demokrati - Søllerød Kommune som case

Kommunens hjemmeside er velbesøgt, men i en survey giver borgerne udtryk for, at deres primære interesse er serviceinformation og information om egne sager på nettet. Debat på nettet synes (endnu) ikke at udgøre et nyt offentligt rum, men politikere, forvaltere og borgere forventer, at nettet vil åbne nye politisk relevante kommunikationskanaler.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Økonomi og administration