KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

E-governance i kommunerne

Et essay om forskning i emnet
Ikt bliver en stadig mere integreret del af hverdagen i danske kommuner, hvilket medfører markante forandringer i kommunernes samspil med borgerne. Det kan derfor undre, at de meget store ressourcer, der investeres i ikt i danske kommuner ikke følges op med samfundsvidenskabelig forskning.
Udskriv Del på
Forfattere: Leif Olsen og Olaf Rieper
Udgivet: Juli 2005

E-governance i kommunerne

Der bliver ikke skabt grundlæggende viden om, hvordan udviklingen i brugen af ikt forandrer samspillet mellem borgere og kommuner. Og der savnes viden, der kan støtte den praktiske udnyttelse af ikt i de kommunale forvaltninger og institutioner.

Dette essay bidrager til diskussionen om behovet for en samfundsvidenskabelig styrkelse af forskningen på området: "e-governance i kommunerne". Essayet peger særligt på fire delområder, hvor ikt kommer til at spille en betydelig rolle for samspillet mellem borgere og kommuner i de kommende år:

  1. Det kommunale demokrati
  2. Elektronisk selvbetjening
  3. Videndeling
  4. Borgernes inddragelse i egne sager
Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområde: Økonomi og administration