KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Implementering af processuelle netværksmøder

Erfaringer fra seks kommuners implementering af processuelle netværksmøder i perioden 2008-2012
Evalueringens formål har været at bidrage til seks kommuners implementering af processuelle netværksmøder og analysere deres erfaringer til gavn for andre kommuner, der vil bruge processuelle netværksmøder til at løse komplekse sociale problemer for sårbare familier.
Udskriv Del på
Forfattere: Leif Olsen og Nanna Kold
Udgivet: Februar 2013

Implementering af processuelle netværksmøder

Erfaringerne viser, at der er stort potentiale i de processuelle netværksmøder til at skabe koordinerede indsatser, og at implementeringen er udfordrende, men mulig. Netværksmøderne skal indgå som en del af kommunens øvrige vifte af metoder og forankres på tværs af fag og sektorer i såvel ledelse som hos fagfolk i den daglige praksis.

Evalueringen er formativ og har givet kommunerne tilbagemeldinger fra fire interviewrunder i perioden fra slutningen af 2010 til midten af 2012, hvor både ledere, faglige medarbejdere og deltagere i processuelle netværksmøder bidrog til at gøre status og tænke fremad.

Nye kommuner kan starte her.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning og DIGNITY û Dansk Institut Mod Tortur, København
Vidensområder: Social, Arbejdsmarked og uddannelse, Økonomi og administration

Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev