KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere

Evaluering af metodeafprøvningsprojekt
Det er væsentligt sværere for sygemeldte ikke-vestlige borgere at komme i beskæftigelse, end det er for sygemeldte borgere med dansk oprindelse. Derfor har fire jobcentre afprøvet nye metoder, der skulle få de ikke-vestlige borgere tættere på arbejdsmarkedet. KORA har evalueret projektet, og evalueringen viser, at der ikke findes nogen enkle metoder til at skabe en varig tilknytning til arbejdsmarkedet for gruppen.
Udskriv Del på
Udgivet: September 2013

Nye metoder til at finde veje ud af sygedagpengeforløb for ikke-vestlige borgere

De fire kommuner har gennem et år forsøgt at få de sygemeldte ikke-vestlige borgere tilbage til og ud på arbejdsmarkedet gennem en målrettet indsats. De har haft flere samtaler med den sygemeldte, hvor de fokuserede på borgerens ressourcer frem for problemer og styrkede samarbejdet med integrationsafdelingen. Begge tiltag blev implementeret med succes i jobcentrene.

Medarbejderne i jobcentrene forsøgte også at få flere af de syge i job gennem delvis raskmelding, virksomhedspraktik, systematisk kontakt med arbejdsgiver og dokumentation af borgerens udbytte af virksomhedsrettede forløb. Men disse tiltag var mindre succesfulde. Det viste sig, at kun halvdelen af de sygemeldte var sygemeldt fra et job, og at det var en udfordring at finde egnede virksomhedspraktikker til dem.

Der har været bred opbakning til projektet både i ledelsen og blandt medarbejderne i jobcentrene, men ønsket om at få de sygemeldte ikke-vestlige borgere i beskæftigelse er ikke umiddelbart blevet indfriet. Evalueringen viser, at sygemeldte ikke-vestlige borgere ofte har sammensatte problemer, der gør det svært for dem og jobcentrene at finde en hurtig vej ud på eller tilbage til arbejdsmarkedet.

KORA peger på, at der i arbejdet med at få de ikke-vestlige borgere i beskæftigelse i stedet kan være behov for at arbejde med flere delmål undervejs. Det kan eksempelvis handle om at flytte fokus fra sygdom til ressourcer og at hjælpe den sygemeldte med at italesætte ønsker for fremtiden.

Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Social, Arbejdsmarked og uddannelse