KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Ny struktur og dynamik på handicapområdet

- tidlige erfaringer og forventninger blandt ledere, medarbejdere og brugere
Hvad betyder kommunalreformen for borgere med funktionsnedsættelse, der har behov for specialiserede tilbud og rådgivning?
Udskriv Del på
Forfattere: Leif Olsen og Anna Charlotte Larsen Thorsted
Udgivet: April 2007

Ny struktur og dynamik på handicapområdet

Dette er hovedspørgsmålet i den femårige evaluering "Kommunalreform og handicap", der blev påbegyndt i 2006 og afsluttes i 2010. I denne rapport sættes der fokus på de foreløbige erfaringer og forventninger til reformen, som de kommer til udtryk gennem interview med 17 brugere af specialiserede tilbud på handicapområdet samt medarbejdere og ledere af deres tilbud.

På dette tidlige tidspunkt, hvor reformen er ved at blive implementeret, er brugernes konkrete erfaringer og forventninger relativt få. Det er særligt lederne og til dels medarbejderne, der har erfaringer og forventninger.

Rapporten præsenterer de foreløbige erfaringer og sætter fokus på de nye dynamikker, der bliver afgørende for udviklingen på handicapområdet efter den kommunale opgave- og strukturreform anno 2007. Der peges på både muligheder og faldgruber.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Social, Økonomi og administration, Sundhed