KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

At leve med gigt

Gigts betydning for livskvalitet og økonomi
Formålet med denne undersøgelse har været at belyse økonomiske og sociale konsekvenser for mennesker med gigt. Undersøgelsen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse blandt 2.172 medlemmer af Gigtforeningen.
Udskriv Del på
Forfattere: Eigil Boll Hansen, Jacob Ladenburg og Leif Olsen
Udgivet: December 2012

At leve med gigt

Alt i alt har gigt haft en række konsekvenser, for dem, der har sygdommen. Der er negative konsekvenser i forhold til arbejdsevnen, og arbejdsmarkedsdeltagelsen er reduceret. Mange har ekstra udgifter som følge af gigt, og kun en mindre andel er blevet kompenseret gennem økonomisk støtte fra kommunen.

De fleste er uafhængige af hjælp fra andre i hverdagen, men en del klarer kun de daglige opgaver med besvær. Samværet med andre mennesker er kun påvirket i begrænset omfang, men mange må leve med smerter i større eller mindre omfang, og gigt har en negativ betydning for det psykiske velbefindende.

Mere fra samme projekt
Type: Rapport
Udgiver: KORA, København
Vidensområder: Social, Sundhed