KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Specialpædagogik i praksis - et felt i bevægelse

En kvalitativ undersøgelse på 11 danske folkeskoler
Denne rapport er resultatet af første del af en samlet undersøgelse af effekterne af specialpædagogiske indsatser over for elever med lettere vanskeligheder i den danske folkeskole. 
Udskriv Del på
Forfattere: Camilla Brørup Dyssegaard, Niels Egelund, Janne Hedegaard Hansen, Helen Laustsen og Leif Olsen
Udgivet: April 2007

Specialpædagogik i praksis - et felt i bevægelse

Rapporten indeholder 11 forskellige skoleportrætter, som er beskrivelser af, hvordan skolerne selv forstår deres arbejde med elever med særlige behov. Hvilke elevkategorier og typer af vanskeligheder som skolerne tilbyder specialpædagogiske indsatser, og hvilke indsatser skolerne selv mener, er relevante i forhold til specifikke vanskeligheder og elever.

Hvordan mener de, at deres specialpædagogiske praksis bidrager til at skabe en rummelig skole, hvordan opfattes rummelighed, og hvordan mener de, at de arbejder med rummelighed i praksis. Endelig giver portrætterne et billede af, hvor den enkelte skole og lærer mener, at grænsen for rummelighed går.

Type: Rapport
Udgiver: AKF og DPU, København
Vidensområder: Social, Børn og unge