KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bogbidrag

Specialinstitutioner for handicappede - frontløbere i en reformtid

Strukturreformen sætter nye rammer for de offentlige institutioner - især specialinstitutionerne på handicapområdet. Der bliver generelt stillet flere krav til specialinstitutionerne, og dermed lederne og medarbejderne af disse.
Udskriv Del på
Forfattere: Leif Olsen og Olaf Rieper
Udgivet: August 2007

Specialinstitutioner for handicappede - frontløbere i en reformtid

Derfor er specialinstitutionerne blevet frontløbere i denne reformtid, hvor de skal omstille sig til nye driftsherrer, nye markedslignende vilkår og aftalestyring. Artiklen sætter fokus på tidlige erfaringer fra omstillingen til de nye vilkår i udvalgte specialinstitutioner, hvor forfatterne har talt med medarbejdere og ledere. Disse erfaringer er yderst interessante for institutionsledere generelt. Artiklen belyser de første erfaringer og udfordringer, som specialinstitutionernes ledere og medabejdere har haft set i lyset af den kommunale struktur- og opgavereform.

Type: Bogbidrag, Ledelse i en reformtid i velfærdsstatens maskinrum - 8 forskningsbaserede bidrag om institutionsledelse, Red: John Storm Pedersen: 87-104
Udgiver: Danmarks Forvaltningshøjskole
Vidensområde: Økonomi og administration