KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Videnskabelig artikel

Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation

Artiklen sætter fokus på tre aspekter, der ifølge forfatteren ser ud til at bidrage til mystifikation i forhold til visionerne om at løse sociale problemer gennem evidensbaseret praksis.
Udskriv Del på
Forfattere: Leif Olsen
Udgivet: Juni 2012

Evidensbaseret praksis mellem vision og mystifikation

De tre aspekter der er i fokus er:

  • Rummeligheden i begreberne evidens og praksis
  • Anerkendelsen af legitime og relevante typer af viden, der kan indgå i evidensbaseret praksis
  • Forskellene mellem politikeres, administratorers, forskeres, fagpersoners og borgeres positioner og interesser i evidensbaseret praksis

Artiklen konkluderer, at frustrationerne ser ud til at blive forstærket i kølvandet på retorik og praktiske bestræbelser, der går i retning af at forenkle forståelsen af, hvordan evidensbaseret praksis kan og bør realiseres. Der er derfor brug for nuancerede og differentierede strategier og praktiske løsninger, der skal finde deres form og indhold i kritisk dialog og samarbejde mellem aktørerne på den evidenspolitiske arena.

Type: Videnskabelig artikel, Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift, 49, 3: 159-165
Vidensområder: Social, Økonomi og administration