KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Fagbladsartikel

Behov for ny viden om kvalitet i indsatsen

Ud over at strukturerne på det specialiserede område har ændret sig, skal der fokus på handlinger - tilsammen skaber de kvalitet i den praktiske hverdag for borgere med særlige behov.
Udskriv Del på

Behov for ny viden om kvalitet i indsatsen

Forslaget om en national koordinationsstruktur, der præsenteres i evalueringen af kommunalreformen på socialområdet, lægger op til systematisk dialog mellem Socialstyrelsen og kommunalbestyrelserne. Forslaget sætter struktur på dialogen og skaber mulighed for at arbejde systematisk med udviklingen af kvalitet i hverdagen.

For at det skal lykkes, forudsætter det dog, at såvel kommunerne som Socialstyrelsen understøtter udviklingen af en videnskultur, hvor politikere, ledere, fagfolk og borgere baserer dialogen og de konkrete handlinger på viden.

Det er ikke alene gjort med "viden om, hvad der virker". Der er også hårdt brug for viden, der kan besvare spørgsmålene: "Hvilke problemer har vi?", og "hvilke kvaliteter ønsker vi?".

Nedskæringer lig dalende kvalitet?

Siden kommunalreformen i 2007 har økonomien på det specialiserede specialområde forandret sig. Mange års vækst blev først afløst af en opbremsning og dernæst af et fald i de seneste par år.

Spørgsmålet er så, om færre penge betyder et tilsvarende fald i kvaliteten af ydelserne til borgerne? Det er klart, at der i mange sammenhænge er et direkte forhold mellem pris og kvalitet, men det er ikke altid tilfældet - og slet ikke på det komplekse og meget sammensatte socialområde.

Der er derfor behov for at etablere et vidensgrundlag, der gør det muligt at vurdere sammenhængen mellem økonomi og kvalitet. Det vil være et stort fremskridt, hvis det blev muligt at foretage vidensbaserede vurderinger heraf, såvel i perioder med økonomisk vækst som i perioder med nedskæringer i økonomien.

Behov for debat på oplyst grundlag

Det er både et generelt demokratisk og konkret problem for store og små målgrupper, at der mangler viden om, hvordan det er muligt at realisere politisk fastsatte mål og velfungerende løsninger for borgerne på trods af økonomiske besparelser.

Det er også vigtigt at kunne få kvalificerede svar på, om nye lokale løsninger lever op til de relevante kvalitetskriterier og kan realisere idealet om, at alle borgere skal kunne leve et normalt liv på trods af funktionsnedsættelser og sammensatte sociale problemer.

Hvis den offentlige debat om udviklingen på det specialiserede socialområde og dialogen mellem kommuner, regioner og staten skal kvalificeres, er der brug for nuanceret viden om borgernes problemstillinger.

Kompleksiteten i borgernes problemstillinger udgør en stor udfordring for udviklingen af relevant og pålidelig viden, hvorfor der er behov for en langsigtet strategi og kontinuitet i udvikling af viden på området.

Evalueringen peger på behovet for at udvikle en mere eksplicit og langsigtet strategi for udvikling af de mange relevante typer af viden, som parterne har brug for i dialogerne inden for rammerne af den nationale koordinationsstruktur.

Type: Fagbladsartikel, Altinget.dk
Vidensområde: Social
Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev