KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Bog

Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse

Det er et politisk mål, at mennesker med handicap skal sikres lige vilkår og lige muligheder for deltagelse i samfundslivet. Målet er ikke nået, og vejen frem mod målet kræver positivt samspil mellem mange faktorer, på mange niveauer i samfundet, såvel blandt fagfolk, politikere, virksomheder og borgere.
Udskriv Del på
Forfattere: Steen Bengtsson, Inge Storgaard Bonfils og Leif Olsen
Udgivet: September 2003

Handicap, kvalitetsudvikling og brugerinddragelse

Der er brug for forandringer i bl.a. vores viden, holdninger og handlinger over for mennesker med handicap, samt nedbrydning af en række samfundsmæssige strukturer, der spærrer vejen for at mennesker med handicap kan deltage på lige vilkår. Viden gør det ikke alene, men viden kan være med til at gøre meget, idet det er svært at gøre noget bevidst for at opsøge sine mål uden viden og indsigt. Derfor denne antologi, der formidler viden og erfaringer fra en række af de senere års forsknings- og udviklingsprojekter på handicapområdet.

Type: Bog
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Social, Sundhed, Økonomi og administration