KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rapport

Videreuddannelse og efteruddannelse på det sociale område - en analyse af frontlinjemedarbejdere på tre arbejdsområder

Rapporten dokumenterer, i hvilket omfang medarbejderne på sygedagpengeområdet, på børn og unge-området i kommunerne og i de amtslige døgninstitutioner for børn og unge deltager i videreuddannelse, efteruddannelse og kvalifikationsudvikling i jobbet. 
Udskriv Del på
Forfattere: Leena Eskelinen, Berit Bergman Hansen og Leif Olsen
Udgivet: September 2002

Videreuddannelse og efteruddannelse på det sociale område - en analyse af frontlinjemedarbejdere på tre arbejdsområder

Desuden beskriver undersøgelsen, hvordan medarbejderne og deres ledere vurderer medarbejdernes kvalifikationer og behov for at styrke kvaliteten af arbejdet.

Type: Rapport
Udgiver: AKF, København
Vidensområder: Børn og unge, Social, Arbejdsmarked og uddannelse