KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Notat

Arbejdsvilkår i ældreplejen: Mere dokumentation og mindre tid til social omsorg

De seneste ti år er der inden for ældreplejen kommet mere fokus på personlig pleje, sundhedsfaglige opgaver, dokumentation og opgaver relateret til rehabilitering. I dag bruger medarbejderne mindre tid på fx rengøring og socialt samvær med borgerne. Samtidig ses en generel stigning i en række arbejdsrelaterede faktorer, der kan medvirke til øget stress og oplevelsen af ikke at slå til.
Udskriv Del på
Udgivet: November 2016

Arbejdsvilkår i ældreplejen: Mere dokumentation og mindre tid til social omsorg

Godt fire ud af ti ansatte i ældreplejen har flere gange om dagen administrative opgaver som for eksempel dokumentation. Modelfoto: Ricky John Molloy/KORA

Konklusioner

SOSU-medarbejdere i hjemmepleje og plejebolig har i 2005 og i 2015/6 deltaget i en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse om deres arbejdsvilkår. Undersøgelsen omfatter kun medarbejdere, der er organiseret i FOA.

Analysen viser, at opgaverne har ændret sig i løbet af de ti år mellem de to undersøgelser. I dag honorerer ældreplejen i højere grad krav om effektivitet, dokumentation og et øget sundhedsfagligt fokus og leverer ydelser, hvor især personlig pleje og rehabilitering er i centrum.

Rengøringen indgår således i langt mindre grad som en daglig arbejdsopgave for medarbejderne både i plejebolig og hjemmepleje. Der er også kommet mere fokus på sundhedsfaglige opgaver som at uddele medicin og give injektioner og på opgaver, der relaterer sig til træning og rehabilitering. I dag arbejder næsten alle medarbejderne med administrative opgaver som fx dokumentation, og de gør det ofte. Størstedelen af de ansatte finder, at de bruger for meget tid på det.

Færre medarbejdere udfører til gengæld i dag social omsorg som at drikke en kop kaffe med borgeren. Medarbejderne i både plejebolig og hjemmeplejen giver udtryk for, at antallet af forskellige borgere, som de ser i løbet af en dag, er vokset. Det samlede antal besøg på en typisk dagvagt i hjemmeplejen er også steget, og medarbejderne bruger kortere tid på hvert enkelt besøg, end de gjorde for ti år siden.

Medarbejderne er ligeledes blevet spurgt til deres syn på en række arbejdsrelaterede forhold. Analysen viser en generel stigning over tid i nogle faktorer, der kan medvirke til at øge stress og en oplevelse af ikke at slå til. Helhedsindtrykket af analysen er, at medarbejderne er engagerede og finder, at arbejdet fortsat giver mening. Men en stor og øget andel er ofte bekymrede for deres jobsikkerhed, de er ofte pressede i forhold til tid, og de mangler indflydelse på deres arbejde, faglig udvikling, sparring og ledelse. Medarbejderne i plejebolig føler sig også i stigende grad utilstrækkelige, fordi de oplever, at borgerne ikke får den rette hjælp, og de er mere urolige for, at deres arbejdssituation forandrer sig på grund af omorganiseringer o.l. På tværs af sektorerne overvejer fire ud af ti medarbejdere da også seriøst at sige deres arbejde op. 

Anbefalinger

Undersøgelsen peger på, at opgaveporteføljen samt den tid, der bruges på de enkelte opgaver, har ændret sig markant. Den udvikling synes at have bidraget til også at øge en række negative forhold, der relaterer sig til medarbejdernes arbejdssituation, og have påvirket deres opfattelse af, om borgeren får den rette hjælp. 

Baggrund

I NORDCARE-projektet, som er et samarbejdsprojekt mellem forskellige nordiske universiteter og KORA, har vi i 2005 og i 2015/6 gennemført en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i ældreplejen i de nordiske lande. Undersøgelserne belyser de ansattes arbejdsbetingelser og jobindhold.

Metode

Analysen baserer sig på en sammenligning af besvarelser fra privatansatte og offentligt ansatte frontmedarbejdere i hjemmehjælp og plejebolig. Svarene for 2005 og 2015/6 er blevet sammenlignet for hver sektor.

Type: Notat
Udgiver: KORA, København
Samarbejdspartnere: Det nordiske samarbejdsprojekt NORDCARE 2 ledes af professor Marta Szebehely, Stockholms Universitet.
Hvem har finansieret: NORDFORSK
Vidensområder: Social, Sundhed
Kontakt

Tine Rostgaard

Professor i komparativ social- og velfærdspolitik

4274 3445 / tiro@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev