KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Webudgivelse

Forsker: Ny vidensbaseret socialpolitik med perspektiv

Det er rigtigt tænkt af regeringen, at praksis og forskning skal spille mere sammen. Men det kræver, at man samtidig har mod til at lære af både successer og fiaskoer. Det skriver programleder Leif Olsen fra KORA i et indlæg i Altinget.
Udskriv Del på
Forfattere: Leif Olsen
Udgivet: 23. juni 2016

Forsker: Ny vidensbaseret socialpolitik med perspektiv

"Et af regeringens socialpolitiske mål er at føre en mere vidensbaseret socialpolitik. Viden fra praksis og forskning skal spille sammen. Det er rigtigt tænkt, men det kræver, at man anerkender styrker og svagheder ved forskellige typer af viden og har mod til at lære af både successer og fiaskoer." Modelfoto: Lars Degnbol/KORA

Socialministeren har sat sig i spidsen for en mere vidensbaseret socialpolitik og praksis. Der er fokus på at overføre og implementere evidensbaserede metoder i praksis. Men der er også fokus på at fagfolk og frivillige, der arbejder med de sociale indsatser i praksis, besidder vigtig viden og lokale ressourcer.  

Denne nye vision for vidensbaseret socialpolitik er for mig at se en vision om at skabe det, man kan kalde vidensspiraler. Ideen med vidensspiraler er at forbinde de forskellige typer af relevant viden og de forskellige aktører, der spiller en rolle for de sociale indsatser i praksis.

Det er ikke let at skabe sådanne vidensspiraler mellem aktører i forskning og aktører i praksis. Men der er brug for at komme væk fra gentagne pendulbevægelser. Pendulet vil gerne svinge mellem yderpunkter, hvor der enten er ensidigt fokus på kvaliteterne i viden fra praksis eller ensidigt fokus på kvaliteterne i viden fra forskning, særligt kontrollerede forsøg. Det betyder at de to yderpositioner, som pendulet svinger imellem, har det godt på hver deres tidspunkter, men ikke er i dialog med hinanden. 

Perspektivrigt, men også udfordrende

Jeg ser nybrud og perspektiver i at skabe dialoger og samarbejde mellem de forskellige aktører og herigennem skabe grundlag for vidensspiraler. Det kræver på den ene side, at der skabes gensidig anerkendelse af kvaliteterne i de forskellige typer af viden og de aktører, der besidder dem. På den anden side er det afgørende at erkende positionernes respektive begrænsninger og fastholde konstant kritisk dialog om de forskellige typer af viden og de metoder, de omsættes til. Herigennem bliver det muligt at forstå, at de forskellige vidensformer og aktører har brug for hinanden i kritiske dialoger og praktisk samarbejde.

Det er perspektivrigt, men også udfordrende, og det er derfor vigtigt, at man fra ministeriets side sætter sig i spidsen og indbyder til samarbejde med fagfolk, frivillige, forskere med flere.

En ny videnskultur

Der er heldigvis gode eksempler på, at der kan etableres konstruktive samarbejder om at udvikle metoder, der bygger på både viden fra praksis og viden fra forskning. Det gælder for eksempel i igangværende satspuljeprojekter, hvor kommuner, frivillige organisationer, Socialstyrelsen og KORA samarbejder om at udvikle og dokumentere indsatser, der forsøger at skal skabe rum for, at udsatte borgere bliver aktive deltagere i sociale aktiviteter og fællesskaber.

Der er heldigvis også gode eksempler på, at sociale indsatser og metoder er blevet evalueret og med stor sikkerhed kan siges at have effekt i forhold til givne sociale problemer, hvorefter de er blevet implementeret i praksis. 

Ja-hatten må dog ikke skygge for at se de mange udfordringer, der gør det svært at realisere potentialerne i sådanne vidensspiraler, og som derfor skal overvindes. Der er udfordringer på mange niveauer, når viden skal udvikles, evalueres, udforskes, implementeres og anvendes i praksis. For eksempel kan det være svært at beskrive komplekse sociale problemer og komplekse indsatser og finde frem til de evalueringsformer, der både understøtter indsatserne og forskernes behov for dokumentation.

Derfor er der brug for anerkendelse af, at der er brug for vilje og lyst til at dele viden om både succeser og fejlslagne forsøg med hinanden, ellers går spiralbevægelsen i stå og bliver erstattet af nye pendulbevægelser. Jeg håber at ministeren bliver bekræftet i sin optimisme i forhold til, at de mange relevante aktører vil gå sammen om at skabe en videnskultur, der kan skabe grundlag for en langsigtet vidensbaseret socialpolitik og –praksis gennem vidensspiraler. 

Type: Webudgivelse
Vidensområde: Social
Kontakt

Leif Olsen

Programleder for Social

3158 7781 / leol@vive.dk

Modtag vores nyhedsbrev