KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Mikkel Munk Quist Andersen
Projektleder, Cand.scient.pol.

Mikkel Munk Quist Andersen er uddannet i statskundskab og arbejder hovedsageligt med kommunaløkonomi og benchmarking. Han har en bred viden om kommunale nøgletal og anvender primært kvantitative metoder. Read about Mikkel Munk Quist Andersen in English
Udskriv Del på
Telefon: 2213 3667
Telefon: 2213 3667
Afdeling: VIVE Effektmåling
Sted: Aarhus

Vidensområder

Mikkels arbejdsopgaver dækker et bredt felt inden for kommunaløkonomi og benchmarking. Et særligt fokus retter sig mod analyser af udvikling og variationer i kommunale udgiftsbehov, benchmarking af kommunale præstationer, resultater og service samt nøgletalsscreeninger af kommunernes økonomi. Derudover beskæftiger Mikkel sig især med området for børn og unge samt med drift af et vidensbaseret, kommunalt nøgletalssystem.

Metoder

Mikkel arbejder overvejende kvantitativt og anvender både survey- og registerdata samt statistiske analysemetoder.

Baggrund

Mikkel er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet med en tillægsuddannelse i journalistik fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Han har i flere år arbejdet som konsulent på opgaver for offentlige og private aktører og kommer fra en stilling som seniorkonsulent hos Epinion. Desuden har Mikkel undervist i kvalitative og kvantitative metoder på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Mikkel Munk Quist is a trained political scientist and mainly works with municipal economy and benchmarking. He has extensive knowledge of municipal financial ratios and primarily uses quantitative methods.

Areas of knowledge

Mikkel performs a broad range of tasks under municipal economy and benchmarking, with a special focus on analysis of development and variation in municipal expenditure needs, benchmarking of municipal efforts, results and service, and financial ratio screenings of municipalities’ economies. In addition, Mikkel especially works with the area of children and young people and with the running and development of a knowledge-based, municipal financial ratio system.

Methods

Mikkel work is mainly quantitative, and he uses both survey and registry data, and statistical analysis methods.

Background

Mikkel has an MSc in Political Science from Aarhus University, with additional training in journalism from Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. He has worked as a consultant for several years on assignments for public and private stakeholders, and was previously a senior consultant at Epinion. Moreover, Mikkel has lectured in qualitative and quantitative methods at the Department of Political Science, Aarhus University.

 


Mikkel Munk Quist arbejder i øjeblikket med:


CV

Uddannelse

Kandidat i Statskundskab Aarhus Universitet 2012
Tillægsuddannelse i journalistik Danmarks Medie- og journalisthøjskole 2012

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2015-2017
Konsulent og Seniorkonsulent Epinion 2012-2015
Instruktor i samfundsvidenskabelig metode Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2009-2012
Praktikant Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 2010
Forskningsassistent Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2008-2011
Statistiker Rambøll Management Consulting 2008-2009

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014