KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rasmus Højbjerg Jacobsen
Seniorforsker, cand.scient.oecon., ph.d.

Rasmus er økonom og beskæftiger sig specielt med registerbaserede kvantitative analyser inden for arbejdsmarked, uddannelse og det sociale område. Read about Rasmus Højbjerg Jacobsen in English
Udskriv Del på
Telefon: 2539 5717
Telefon: 2539 5717
Afdeling: VIVE Effektmåling
Sted: København

Rasmus har mere end ti års erfaring i kvantitative analyser af danske økonomiske forhold. Særligt har han arbejdet intensivt med danske registerdata på arbejdsmarkeds-, sundheds- og socialområdet.

Han har været projektleder på mere end 20 analyseopgaver for danske kunder (især ministerier, styrelser og interesseorganisationer). Disse opgaver spænder vidt fra analyser af højtuddannede indvandreres bidrag til det danske samfund, over beregning af potentiale ved indførelse af pårørendeinddragelse i behandlingen af psykisk sygdom til omkostningsvurderinger af indsatser for socialt udsatte børn og unge. Rasmus har stor erfaring i kvantitativ effektmåling ved anvendelse af forskellige statistiske metoder.
Rasmus har formidlet sine analyse- og forskningsresultater i både medier og til konferencer.

Rasmus is an economist and works primarily with registry-based quantitative analysis in the areas of labour market, education and the social area.

Areas of Knowledge

Rasmus’ work is in labour market-related areas, such as employment rate, payment of public benefits and educational effects on the labour market. Moreover, Rasmus has extensive experience in work with health registries and combining these with other registry data.

Methods

In terms of method, Rasmus especially works with econometric evaluations of endeavours in the labour market and social areas, socio-economic cost-benefit analyses and benchmarking.

Background

Rasmus has an MSc in environmental and natural resource economics and a PhD in economy. His previous employments are as a clerk in the Danish Economic Councils’ Secretariat and in the DREAM group, and as an analyst/senior advisor for Centre for Economic and Business Research (CEBR) at CBS. Through this work, he has acquired extensive knowledge of the Danish economy and methods for analysis of socio-economic issues. Rasmus has carried out a large number of analyses of Danish economy issues for Danish stakeholders.CV

Uddannelse

Cand.scient.oecon Aarhus Universitet 1997
Ph.d. i nationaløkonomi Aarhus Universitet 2001

Ansættelser

Seniorforsker VIVE 2017-
Seniorforsker KORA 2015-2017
Daglig leder af analysedelen CEBR, CBS 2012-2014
Analysemedarbejder/Seniorrådgiver CEBR, CBS 2005-2014
Fuldmægtig DREAM-gruppen, Finansministeriet 2003-2005
Fuldmægtig Det Økonomiske Råds Sekretariat 2000-2003

Øvrige profesionnelle aktiviter

ADHD-foreningens årsmøde Kolding 2014
Hungarian Crime Prevention Council Budapest 2014
Det Kriminalpræventive Råd Kbh 2013
EUCPN summit Dublin 2013
International Forecasting Symposium Boston 2012

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008