KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Jane Greve
Seniorforsker, ph.d. i økonomi

Jane Greve interesserer sig i særlig grad for kvantitative analyser baseret på registerdata inden for sundhedsøkonomi, arbejdsmarkedet, uddannelse, skole- og daginstitutionsområdet.  Read about Jane Greve in English
Udskriv Del på
Telefon: 4110 2622
Telefon: 4110 2622
Afdeling: VIVE Effektmåling
Sted: København

Vidensområder

Janes ekspertise ligger især inden for det sundhedsøkonomiske område med særlig fokus på sindslidelse og fedme. Jane har bl.a. lavet projekter og publiceret om sammenhængen mellem skizofreni og beskæftigelse, evaluering af skolebaserede sundhedsinterventioner, handicap og beskæftigelse, fedme og brug af sundhedsydelser, og i 2012 stod hun for en stor undersøgelse af levevilkår, behandling og samfundsdeltagelse blandt danskere med svære sindslidelser.

Metoder

Jane arbejder primært med kvantitative metoder, effektmåling og mikroøkonometriske metoder som differences-in-differences, matching og instrumentvariabel til afdækning af effekter. Jane har desuden arbejdet indgående med de danske registre. Hun har bl.a. særligt godt kendskab til det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister, Medicinsk fødsels- og dødsregister og Sygehusbenyttelsesregisteret. Hun har endvidere udarbejdet spørgeskemaer, arbejdet med surveydata og tids- og forbrugsdata

Baggrund

Jane er økonom og har en ph.d.-grad i økonomi fra den tidligere Handelshøjskole i Aarhus (nu Aarhus Universitet). Hun har været ansat som forskningsassistent på SFI og som forsker og seniorforsker hos Rockwool Fondens Forskningsenhed. Senest har hun arbejdet som seniorforsker for et brasiliansk forskningsinstitut (CEBRAP).

Jane Greve is particularly interested in quantitative analyses based on registry data in the areas of health economics, labour market, education and the school and daycare area.

Areas of Knowledge

Jane’s expertise especially lies in the area of health economics, with a special focus on mental illness and obesity. Jane has created reports and publications on the relation between schizophrenia and employment, evaluation of school-based health interventions, handicaps and employment, and obesity and use of health services, for instance. In 2012, she undertook a major investigation of living conditions, treatment and societal participation among Danes suffering from severe mental disorders.

Methods

Jane primarily uses quantitative methods, efficacy measurement and micro-econometric methods, such as differences-in-differences, matching and instrument variables to elucidate effects. Moreover, Jane has worked extensively with the Danish registries. For instance, she has in-depth knowledge of the Danish Psychiatric Central Research Register, the Danish medical birth and death registry and the Danish hospital usage registry. Furthermore, she has created questionnaires and worked with survey, time and consumption data.

Background

Jane is a trained economist and has a PhD in Economics from the former business school in Aarhus (now Aarhus University). She has been employed as a research assistant at SFI and as a researcher and senior researcher in the Rockwool Foundation’s research unit. Most recently, she has worked as senior researcher for a Brazilian research institute (CEBRAP).CV

Uddannelse

Ph.d. i økonomi Aarhus Universitet 2008
Cand.polit. i økonomi Københavns Universitet 2003

Ansættelser

Seniorforsker VIVE 2017-
Seniorforsker KORA 2015-2017
Ekstern seniorforsker Centro brasileiro de análise e planejamento (CEBRAP), São Paulo 2013-2015
Ekstern seniorforsker Rockwool Fondens Forskningsenhed 2013-2015
Forsker Rockwool Fondens Forskningsenhed 2008-2013
Ph.d.-studerende Aarhus Universitet 2004-2008
Forskningsassistent SFI – Det nationale forskningscenter for velfærd 2003-2004

Legater og priser

Forskningsbevilling Det Frie Forskningsråd (FSE) 2012-2015
Det internationale netværksprogram Uddannelses- og Forskningsministeriet 2017

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Mere information
Jane på LinkedIn