KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Katrine Iversen
Projektleder, cand.scient.pol

Katrine Iversen arbejder primært med evaluering og dokumentation af velfærdsydelserne i den offentlige sektor med fokus på, hvilke styrings- og ledelsestiltag der understøtter effektive indsatser.
Udskriv Del på
Telefon: 7226 9965
Telefon: 7226 9965
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: Aarhus

Vidensområder

Katrines primære vidensområde er det brede socialområde, særligt med kendskab til området for udsatte børn, unge og familier samt uddannelsesområdet. Eksempelvis arbejder Katrine i øjeblikket både med projekter omkring indsatser over for børn og unge med særlige behov og praksisudvikling på grundskoleområdet.

Metoder

Katrine har solid erfaring med både kvantitative- og kvalitative metoder, som hun hyppigt anvender i kombination, og har eksempelvis arbejdet indgående med effekt- og implementeringsevaluering. Hun anvender ofte en virkningsteoretisk tilgang, hvor udarbejdelsen af en forandringsteori determinerer metodeanvendelsen. Katrine har desuden indgående erfaring med interview af børn helt ned på 3. klassetrin. Derudover har Katrine stor erfaring med dataindsamling hos socialt udsatte grupper.

Baggrund

Katrine er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. I perioden juni 2012 til november 2014 har hun været ansat som udviklingskonsulent inden for området evaluering og dokumentation i Center for Socialfaglig Udvikling i socialforvaltningen, Aarhus Kommune. Katrine arbejdede i socialforvaltningen i Aarhus Kommune primært med evaluering og dokumentation af sociale indsatser.


CV

Uddannelse

Cand.scient.pol Aarhus Universitet 2012

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2014-2017
Udviklingskonsulent Center for Socialfaglig Udvikling, Aarhus Kommune 2012-2014
Studentermedhjælp Socialforvaltningen, Aarhus Kommune 2009-2012

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015