KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Helle Hygum Espersen
Seniorprojektleder, cand.mag. i litteraturvidenskab, master i socialt entreprenørskab

Helle Hygum Espersen interesserer sig for kommuners og regioners samarbejde med civilsamfund og socialøkonomiske virksomheder. Helle arbejder med samskabelse, partnerskaber, socialt entreprenørskab, social innovation, borgerinddragelse og frivillighed.
Udskriv Del på
Telefon: 4050 5674
Telefon: 4050 5674
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Helle arbejder primært med organiseringer af tværgående samarbejder mellem kommuner, regioner, civilsamfund og socialøkonomiske virksomheder i relation til sociale, sundhedsmæssige eller miljømæssige udfordringer. Hun har derfor kendskab til civilsamfundets mange former og roller i samfundet samt organisering og værdiskabelse i samarbejder med civilsamfund og frivillige. Derudover arbejder Helle med det nye styringsparadigme for offentlig styring – new public governance. Dette paradigme har bl.a. fokus på, hvordan borgere, civilsamfund og private virksomheder involveres i løsninger som ligeværdige partnere.

Tidligere har Helle især arbejdet inden for ældreområdet, sundhedsfremme og forebyggelse.

Metoder

Metodisk arbejder Helle med deltagerobservation, kvalitative interview, fokusgrupper, litteraturstudier samt evaluering og processtøtte.

Baggrund

Inden sin ansættelse i KORA arbejdede Helle 7 år i Københavns Kommune med samarbejde med civilsamfundet. Undervejs har hun også været tilknyttet Frivilligt Forum, der er de frivillige sociale organisationers interesseorganisation. Derudover har hun arbejdet i boligsociale helhedsplaner, været interviewerchef i et markedsanalyseinstitut og anmeldt skøn- og faglitteratur i pressen.

Helle er en hyppigt brugt foredragsholder. Hun holder bl.a. foredrag om civilsamfund og tværsektorielt samarbejde (samskabelse, samproduktion og partnerskaber) og aktiv borgerdeltagelse i kommunerne for kommuner, ministerier, civilsamfundsorganisationer, fagforeninger og uddannelsesinstitutioner m.fl.

De sidste par år har Helle også undervist i samskabelse som produktionsform i forskellige sammenhænge. Helle underviser bl.a. på RUC, CBS og Metropol


CV

Uddannelse

Master i socialt entreprenørskab Roskilde Universitet 2012
Cand.mag litteraturvidenskab Københavns Universitet 1999

Ansættelser

Seniorprojektleder VIVE 2017-
Seniorprojektleder KORA 2014-2017
Konsulent Københavns Kommune 2011-2014
Projektleder Københavns Kommune 2007-2011
Projektleder Boligselskabet KAB 2003-2007
Interviewerchef Vilstrup Research A/S 2000-2003
Litteraturanmelder Aktuelt m.fl. 1997-2001

Undervisning

Underviser i samskabelse Professionshøjskoler, CBS, RUC, Ingerfair m.fl. 2012-

Tillidsposter

Medlem Ekspertpanel Norsk Forskningsråd vedr. ansøgninger om støtte til innovationsprojekter i norske kommuner 2018 -
Medlem Advisory Board for Århus Frivillighovedstad 2018 2017 - 2018

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Mere information
Helle Hygum på LinkedIn