KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lasse Hønge Flarup
Projektleder, cand.scient.pol

Lasse Hønge Flarup arbejder med både kvantitative og kvalitative projekter primært inden for uddannelsesområdet, herunder folkeskolen, ungdoms- og erhvervsuddannelser samt førskoleområdet. Lasse har solid metodisk erfaring med evalueringer, økonomistyring, benchmarking og kortlægninger. Read about Lasse Hønge Flarup in English
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3506
Telefon: 4139 3506
Afdeling: VIVE Uddannelse
Sted: København

Vidensområder

Lasse har gennem en række analyser og projekter for såvel kommuner som staten opnået stor erfaring med både børn & unge-området og socialområdet. Eksempelvis har Lasse arbejdet med udvikling og implementering af nye budgetmodeller på folkeskoleområdet bl.a. som følge af Folkeskolereformen, kortlægning af specialrådgivning inden for specialundervisningsområdet og evaluering af ny lovgivning på området for udsatte børn og unge.
Lasse interesserer sig især for, hvilken betydning reformer af uddannelsesområdet og sociallovgivningen har for borgere og institutioner. Lasse interesserer sig desuden for kommunal og statslig økonomistyring samt strategiudvikling.

Metoder

Lasse har solid erfaring med både kvalitative og kvantitative metoder, og har eksempelvis arbejdet indgående med effekt- og implementeringsevaluering, benchmarking af økonomi, aktivitet og kvalitet samt økonomistyring og budgetanalyser.

Baggrund

Lasse blev uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2011. Fra 2011-2014 arbejdede han som konsulent og chefkonsulent i BDO Consulting. Ved BDO arbejdede Lasse primært med evaluering og økonomistyring på socialområdet samt området for børn & unge.
Under sin studietid arbejdede Lasse bl.a. som student i Rambøll Management Consulting, som underviser i økonomi på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og som forskningsassistent på Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Lasse Hønge Flarup works with both quantitative and qualitative projects, primarily in the area of education, including municipal primary and lower secondary schools, upper secondary and vocational secondary education and the pre-school area. Lasse has solid experience with methodology in relation to evaluations, financial management, benchmarking and mapping.

Areas of knowledge

Through a number of analyses and projects for both municipalities and the state, Lasse has acquired extensive experience in the area of children and young people, and the social area. For instance, Lasse has worked with development and implementation of new budget models in the municipal school area – in relation to the Danish municipal school reform, for instance – mapping of special counselling in the areas of special needs teaching, and evaluation of new legislation in the area of vulnerable children and young people.

Lasse is especially interested in what the consequences of reforms in education and social legislation are for citizens and institutions. Moreover, Lasse is interested in municipal and governmental financial management and strategy development.

Methods

Lasse has solid experience with both qualitative and quantitative methods, and has worked intensively with efficacy and implementation evaluation, benchmarking of economy, activity and quality, financial management and budget analysis.

Background

Lasse acquired an MSc in Political Science at Aarhus University in 2011. From 2011-2014, he worked as a consultant and chief consultant for BDO Consulting. At BDO, Lasse primarily worked with evaluation and financial management in the social area, and the area of children and young people.

During his studies, Lasse worked as a student assistant at Rambøll Management Consulting, as a lecturer in economics at the Department of Political Science, Aarhus University, and as a research assistant at the Department of Law, Aarhus University.CV

Uddannelse

Cand.scient.pol Aarhus Universitet 2011

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2014-2017
Chefkonsulent BDO Consulting 2013-2014
Konsulent BDO Consulting 2011-2013
Juniorkonsulent Rambøll Management Consulting 2009-2011

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015