KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Christine Halling
Projektleder, cand.polit.

Christine Halling er sundhedsøkonom og arbejder med fokus på det epidemiologiske og kvantitative arbejdsområde. Hendes forskning er primært empirisk og baseret på registerdata. 
Udskriv Del på
Telefon: 2089 2021
Telefon: 2089 2021
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Christine Halling har i sin ansættelse i KORA og tidligere ansættelser arbejdet med en bred vifte af forhold inden for det danske sundhedsvæsen, herunder analyser af en række områder inden for sygehus- og praksisområdet. Christine har både arbejdet med statistisk funderede registeranalyser på økonomiske sundhedsdata samt været del af identifikation af patientgrupper på sygehuse og hos almen lægepraksis, hvor en bredere definition end diagnoseregistreringer er nødvendig. Christine har derudover erfaring med at præsentere forskningsresultater til både politikere og forskere, blandt andet ved internationale konferencer.

Metoder

Christine arbejder primært med udgangspunkt i de danske registre på sundhedsområdet som Landspatientregisteret og Dansk Almenmedicinsk Database, koblet på baggrundsdata fra Danmarks Statistik og Sundhedsprofilerne. Hun har dog også erfaring med spørgeskemadata. Christine anvender primært kvantitative empiriske metoder, herunder forskellige former for regression og matching, cost-of-illness-analyser og økonomiske evalueringer.

Baggrund

Christine begyndte som projektleder i KORA i 2014 og er tilknyttet SDU som gæsteforsker i Forskningsenheden for Almen Praksis. Inden da arbejdede hun som sundhedsøkonom i Gigtforeningen.


CV

Uddannelse

Cand.polit Københavns Universitet 2013

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Gæsteforsker SDU 2014-
Projektleder KORA 2014-2017
Sundhedsøkonom Gigtforeningen 2013-2014
Projektassistent Rambøll Consulting Management 2012-2013
Student Sundhedsministeriet 2011-2012
Research Assistant CEBR på CBS 2009-2011

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

Mere information
Christine på LinkedIn