KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Rasmus Trap Wolf
Projektleder, cand.scient.san.publ.

Rasmus er sundhedsøkonom og arbejder med kvantitative evalueringer og organisering inden for sundhedsvæsenet. 
Udskriv Del på
Telefon: 9135 6203
Telefon: 9135 6203
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

VIDENSOMRÅDER

Rasmus har en bred viden om såvel det danske som en række udenlandske sundhedssystemer. Han har arbejdet med sundhedsøkonomiske analyser og analyser af organisering for en række af de centrale aktører i det danske sundhedsvæsen. Han har desuden stor erfaring med projektledelse, blandt andet fra erfaringer som projektleder på udarbejdelsen af fire Nationale Kliniske Retningslinjer.

Rasmus har gennemført opgaver for blandt andet Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Lægemiddelstyrelsen, medicinalvirksomheder, Sundhedsstyrelsen, Sundheds- og Ældreministeriet samt Trygfonden.

METODER

Rasmus arbejder primært med kvantitative analyser på sundhedsområdet, herunder registerbaserede analyser og økonomiske evalueringer (Cost-of-illness-analyser, CBA, CEA, CUA). Rasmus har desuden erfaring med systematiske litteraturstudier, spørgeskemaundersøgelser og epidemiologiske studier.

BAGGRUND

Rasmus er kandidat i folkesundhedsvidenskab med speciale inden for sundhedsøkonomi. Han begyndte som projektmedarbejder i KORA i 2015 og har tidligere arbejdet som student ved Rambøll Management Consulting og Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet.


CV

Uddannelse

Cand.scient.san.publ. Københavns Universitet 2015

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Ekstern lektor Københavns Universitet, Økonomisk Institut 2017-
Projektleder KORA 2016-2017
Projektmedarbejder KORA 2015-2016
Student Rambøll Management Consulting 2014-2015
Student Aalborg Universitet 2013

Publikationsliste

2017

2016

2015

Mere information
Rasmus på LinkedIn