KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Sidsel Vive Jensen
Forsker, cand. mag., ph.d. i religionssociologi

Sidsel Vive Jensen arbejder både kvalitativt og kvantitativt med børn og folkeskolen og fokuserer især på integration, religion og tosprogede børn. Read about Sidsel Vive Jensen in English
Udskriv Del på
Telefon: 3369 7730
Telefon: 3369 7730
Afdeling: VIVE Uddannelse
Sted: Aarhus

Vidensområder

Inden for folkeskoleområdet undersøger Sidsel primært de rammer, som skoler og skolepolitikker danner for elevernes dagligdag. Tidligere har hun undersøgt, hvordan skoler etablerer retningslinjer for at håndtere muslimske praksisser som halalmad og faste, samt hvilke overvejelser der er afgørende for de skoleprofessionelle i denne sammenhæng. I Sidsels nuværende arbejde er fokus i højere grad på de konsekvenser, som skolens rammer har for eleverne.

Metoder

Sidsel har en bred metodisk erfaring med både kvalitative og kvantitative analyser af eksempelvis interview, observationer, survey- og registerdata.

Baggrund

Sidsel er uddannet cand.mag. i religionsvidenskab og matematik og har en ph.d. i religionssociologi. Hun har arbejdet som gymnasielærer og ved Danmarks Statistik, hvor hun udviklede registerbaseret arbejdsmarkedsstatistik. I sin seneste ansættelse på Aarhus Universitet forskede hun i skolers håndtering af religion og underviste i sekularisme, surveydesign og analyse.

Sidsel Vive Jensen works both qualitatively and quantitatively with children, primary school and lower secondary school. She has a special focus on integration, religion and bi-lingual children.

Areas of knowledge

In the school area, Sidsel primarily investigates the conditions that schools and school policies create for pupils’ daily life. Previously, she has investigated how schools set-up guidelines for handling Muslim practices such as halal food and fasting, and what considerations are important for school professionals in relation to this. In Sidsel’s present work, her focus is on the consequences that school conditions have for pupils.

Methods

Sidsel has broad experience with method in relation to both qualitative and quantitative analysis of, for instance, interviews, observations, and survey and registry data.

Background

Sidsel has an MSc in Religious Science and Mathematics and a PhD in Sociology of Religion. She has worked as a college teacher and for Statistics Denmark, where she developed registry-based labour market statistics. In her most recent employment at Aarhus University, she carried out research on schools’ handling of religion and taught the subjects secularism, survey design and analysis.CV

Uddannelse

Ph.d. i religionssociologi Aarhus Universitet 2013
Pædagogikum i religion og matematik Gammel Hellerup Gymnasium 2007
Matematikfaglig supplering for gymnasielærere Syddansk Universitet 2006
Cand.mag. i religion og matematik Aarhus Universitet 2005

Ansættelser

Forsker VIVE 2017-
Forsker KORA 2014-2017
Videnskabelig assistent Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet 2013-2014
Ph.d.-studerende Forskerskolen for antropologi, internationale områdestudier og religionsvidenskab, Aarhus Universitet 2009 – 2013
Statistiker Danmarks Statistik 2008 – 2009
Underviser i matematik og religion Gammel Hellerup Gymnasium 2005 – 2007

Undervisning

Analyse- og konsulentprojekt, profilfag for Arts kandidatstuderende Aarhus Universitet 2013
Survey design, profilfag for Arts kandidatstuderende Aarhus Universitet 2013
Sekularisering og sekularisme Aarhus Universitet 2011 og 2013
Three religions in contemporary perspective Aarhus Universitet 2011
Religionssociologisk metode Aarhus Universitet 2010

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010