KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Mette Slottved
ORLOV, Seniorprojektleder, cand.scient.soc.

Mette Slottved har flere års erfaring med at gennemføre analyser og evalueringer på uddannelsesområdet, integrationsområdet og det sociale område. 
Udskriv Del på
Telefon: 2270 3346
Telefon: 2270 3346
Afdeling: VIVE Uddannelse
Sted: København

Vidensområder

Mette har via en række analyser et indgående kendskab til erhvervsuddannelsernes opbygning, styring og udfordringer både i Danmark og andre europæiske lande. Hun har desuden beskæftiget sig med folkeskoleområdet, herunder skolernes uddannelsesvejledning og undervisning af tosprogede elever.

Inden for det sociale område og integrationsområdet har Mette erfaring fra en række flerårige følgeevalueringer af indsatser rettet mod udsatte børn og unge. Herigennem har hun et indblik i de sammensatte problemstillinger, som ofte kendetegner gruppen samt nødvendigheden af en tværfaglig indsats.

Mette interesserer sig desuden for det frivillige foreningsliv og inddragelsen af frivillige foreninger i integrationsindsatsen.

Metoder

Mette anvender både kvalitative og kvantitative metoder og kombinerer ofte de to tilgange i analyse- og evalueringsdesign. Hun er særligt kompetent inden for kvalitative metoder, såsom deltagerobservation samt enkelt-, gruppe- og fokusgruppeinterview. Hun har erfaring i mødet med meget forskellige typer af informanter lige fra eksperter til sårbare unge.

Mette er velbevandret i evalueringsteori og trænet i at gennemføre programevalueringer med fokus på virkninger og effekter samt de kontekstfaktorer, som påvirker indsatsens implementering.

Baggrund

Mette er uddannet sociolog fra Københavns Universitet i 2008. Hun var i fem år ansat som konsulent i Oxford Research A/S, hvor hun har bidraget til en lang række analyser og evalueringer for blandt andet ministerier, styrelser, kommuner, regioner, fagforeninger, fonde og interesseorganisationer.

Derudover har hun arbejdet som studentermedhjælper på Instituttet for Fremtidsforskning og Danmarks Evalueringsinstitut.


CV

Uddannelse

Cand.scient.soc Københavns Universitet 2008

Ansættelser

Seniorprojektleder VIVE 2017-
Seniorprojektleder KORA 2014-2017
Analytiker Oxford Research 2008-2014
Evalueringsmedarbejder Danmarks Evalueringsinstitut 2005-2006

Publikationsliste

2017

2016

2015

2014

Mere information
Mette på LinkedIn