KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Mette Verner
Professor MSO, cand.oecon., ph.d.

Mette Verner arbejder med kvantitative analyser indenfor børne- og ungeområdet, familiepolitik samt kønsforskelle på arbejdsmarkedet. Hendes primære fokusområde er effektmålinger af offentlige indsatser baseret på survey- og registerdata.
Udskriv Del på
Telefon: 2444 7088
Telefon: 2444 7088
Afdeling: VIVE Effektmåling
Sted: Aarhus

Vidensområder

Mette Verner laver anvendelsesorienteret forskning indenfor børne- og ungeområdet, familiepolitik og arbejdsmarkedsøkonomi. Hendes forskning fokuserer på, hvordan familievenlig politik påvirker forældres muligheder på arbejdsmarkedet – især med henblik på kønsforskelle. Derudover arbejder hun med effektmåling af indsatser for børn og unges trivsel samt med indsatser for at bryde den negative sociale arv i forhold til uddannelse og arbejdsmarked.

Metoder

Mettes forskning er baseret på kvantitative metoder til måling af effekter af forskellige indsatser og politikker. Til dette benyttes hovedsagligt surveydata og detaljerede registerdata.

Baggrund

Mette Verner fik sin ph.d. i nationaløkonomi fra Aarhus Universitet i 2001. Hendes ph.d.-afhandling handlede om effekter af afbrydelse af arbejdsmarkedskarrieren. Derefter var hun ansat som postdoc, adjunkt og lektor på Handelshøjskolen i Aarhus. I denne periode fokuserede hun i høj grad på kønsforskelle på arbejdsmarkedet, familiepolitik og kvinder i ledelse. I perioden 2009-2013 var hun forskningschef på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, hvor hun var ansvarlig for undervisning i kvantitativ metode og økonomi, mens hun fortsat forskede inden for ligestillingsområdet.

Mette Verner er ansat som professor MSO i KORA - en stilling, der delvist er finansieret af Trygfondens Børneforskningscenter.


Publikationsliste

2018

2017