KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Marie Jakobsen
Seniorprojektleder, cand.polit., MPH Master of Public Health

Marie Jakobsen er sundhedsøkonom med erfaring fra centraladministrationen.
Udskriv Del på
Telefon: 2279 0902
Telefon: 2279 0902
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Marie Jakobsen har mange års erfaring med at gennemføre evalueringer og analyser på sundhedsområdet. Genstandsfeltet spænder bredt. Marie har bl.a. erfaring med evalueringer af indsatser, der gennemføres for at skabe øget sammenhæng i forløb for ældre medicinske patienter og mennesker med kronisk sygdom. Herudover har Marie bl.a. arbejdet med forebyggelse af rygning og forskellige aspekter relateret til brug af medicin.

Marie har tidligere været ansat i centraladministrationen og har herfra indgående kendskab til kommuners og regioners opgaver, organisering og økonomi.

Marie har gennemført opgaver for bl.a. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen og medicinalvirksomheder.

Metoder

Marie er specialiseret inden for kvantitative metoder, herunder spørgeskemaundersøgelser samt registerbaserede effektmålinger, omkostningsanalyser og sundhedsøkonomiske evalueringer. Herudover har Marie ekspertise inden for litteraturgennemgang og evidensvurdering. Marie har også erfaring med anvendelse af kvalitative metoder, herunder gennemførelse af interviewundersøgelser.

Baggrund

Marie er økonom og master i folkesundhedsvidenskab. Hun har tidligere været ansat i Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt som konsulent i COWIs sundhedsgruppe.


CV

Uddannelse

Master of Public Health Københavns Universitet 2009
Cand.polit. Københavns Universitet 1998

Ansættelser

Seniorprojektleder KORA 2014-
Konsulent COWI 2009-2014
Politisk medarbejder Gigtforeningen 2008-2009
Fuldmægtig/specialkonsulent Indenrigs- og Sundhedsministeriet 2003-2008
Fuldmægtig Nationalbanken 2001-2003
Fuldmægtig Indenrigsministeriet 1999-2001

Undervisning

Underviser i samfundsbeskrivelse på økonomistudiet Københavns Universitet 1999-2000

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

  • Jakobsen, Marie; Mette Dalsgaard, Morten Hørmann og Daniel Vega Møller (2012): Insulin analogues dosing and costs. Comparing real-life daily doses of insulin detemir and insulin glargine in type 2 diabetes patients. BMC Endocrine Disorders, 2012;12 (21):Publiceret online; doi: 10.1186/1472-6823-12-21.

2011

Mere information
Marie på LinkedIn