KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Jacob Seier Petersen
Projektleder, cand.scient.pol.

Jacob Seier Petersen beskæftiger sig primært med kommunernes økonomiske og styringsmæssige forhold. Han har særligt fokus på at gøre det analytiske arbejde anvendeligt i kommunernes hverdag. Han har særligt kendskab til dagtilbudsområdet, det specialiserede børneområde, folkeskoleområdet og beskæftigelsesområdet.
Udskriv Del på
Telefon: 2275 9700
Telefon: 2275 9700
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: Aarhus

Vidensområder

Jacob har bred erfaring med anvendelsesorienterede analyser på kommunale serviceområder. Han har eksempelvis stor viden om kommunernes udgifter til børnepasning samt om organiseringen af den tidlige indsats i dagtilbud. Derudover har han indgående kendskab til udvikling af socioøkonomisk budgettildelingsmodeller på en række velfærdsområder, herunder dagtilbudsområdet, folkeskoleområdet og området for udsatte børn og unge. Han har desuden af flere omgange arbejdet med opgørelse af sammenlignelige enhedsudgifter på kommunale velfærdsområdet. Endelig har han udarbejdet forskellige analyser på beskæftigelsesområdet.

Metoder

Jacobs kernekompetencer er kvantitativ dataindsamling, databearbejdning og analyse herunder udarbejdelse af statistiske modeller samt benchmarking- og nøgletalsanalyser. Eksempelvis arbejder han med kvantitative analyser af survey- og registerdata og mestrer derigennem klyngeanalyser, lineær regression, multilevel-analyser, logistisk regression, mv. Derudover har Jacob erfaring med at gennemføre kvalitative interviewundersøgelser og med at udvikle spørgeskemadesigns.

Baggrund

Jacob er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet. Han har tidligere arbejdet som konsulent hos Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden, hvor han har foretaget kvantitative og kvalitative analyser og evalueringer på beskæftigelsesområdet. Jacob har derudover undervist i samfundsvidenskabelig metode på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet – bl.a. i forskellige kvalitative og kvantitative metoder.


CV

Uddannelse

Kandidat i Statskundskab Aarhus Universitet 2012

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Udviklingskonsulent Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden 2013
Underviser i samfundsvidenskabelig metode Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2009-2010

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015