KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Kasper Lemvigh
Seniorprojektleder, cand.scient.pol

Kasper Lemvigh beskæftiger sig primært med økonomisk benchmarking og styring i kommunerne. Fokus er på at gøre det analytiske arbejde anvendeligt i hverdagen i kommunerne. Han har desuden særligt kendskab til socialområdet, ikke mindst det specialiserede voksenområde, samt tekniske serviceområder.
Udskriv Del på
Telefon: 9135 6205
Telefon: 9135 6205
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Kasper har bred erfaring med anvendelsesorienterede analyser på de kommunale velfærdsområder.

På det specialiserede voksenområde har han blandt andet gennemført benchmarkinganalyser af udgifter, brugerandele og enhedsudgifter mellem kommunerne i Region Sjælland. Han har desuden undersøgt kvaliteten af datagrundlaget på det specialiserede voksenområde samt mulighederne for kobling af udgifter og aktiviteter.

Inden for det tekniske område har Kasper blandt andet gennemført benchmarkinganalyser af den kommunale ejendomsadministration samt vej- og parkområdet i Lolland og Guldborgsund Kommuner.

Metoder

Kasper gør brug af både kvantitative og kvalitative metoder i opgaveløsningen. Ofte er der tale om en kombination af benchmarking af økonomiske nøgletal og afdækning af praksis gennem workshop, interview mv.

Baggrund

Kasper er uddannet cand.scient.pol. Han har tidligere været ansat som konsulent hos Kuben Management A/S, hvor han har beskæftiget sig med analyser inden for det byggede miljø.


CV

Uddannelse

Cand.scient.pol Aarhus Universitet 2008
Projektleder Implement 2013

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2014-2017
Konsulent Kuben Management A/S 2008-2013

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014