KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Anne Petersen
Projektleder, cand.scient.san.publ., ph.d.

Anne Petersens ekspertområder er det sociale og psykiatriske område. Hun beskæftiger sig især med de visioner og strategier, der findes i organisationer på området, og hvordan praksis kan forandres.
Udskriv Del på
Telefon: 9135 6204
Telefon: 9135 6204
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Anne arbejder inden for det sociale område såvel som sundhedsområdet. Hun har fokus på hverdagen i organisationerne: Hvad former praksis? Hvordan kan flere forskellige og endda modstridende praksisser være en del af én og samme hverdag i en organisation, uden at det ender i konflikt? Hvordan samarbejdes der både i organisationen, på tværs af sektorer og med frivilligorganisationer? Sådanne spørgsmål leder hun gerne efter svar på. Det skal være svar, der giver mening for praktikerne, for de skal bruge det i udviklingen af deres organisation.

Anne har særlig stor viden inden for det psykiatriske område, fra psykisk sårbarhed til ”de lukkede afdelinger”.

Metoder

Anne arbejder primært med kvalitative metoder såsom deltagerobservationer samt enkelt-, gruppe- og fokusgruppeinterview. Interviewene er ofte semistrukturerede og ofte understøttede af, at hun tegner en simpel skitse af interviewpersonens fortælling undervejs. Det kan sætte ekstra tanker i gang hos interviewpersonen og sikre ekstra empiri.

Baggrund

Anne har tidligere arbejdet i Københavns og Ishøj Kommuner. Begge steder arbejdede hun med udvikling og i Københavns Kommune som ph.d.-studerende, hvor hun udover at udarbejde ph.d.’en også undersøgte organisationskulturen på tværs af sektorer inden for psykiatrien. I Ishøj Kommune arbejdede hun som udviklingskonsulent med hænderne helt nede i de processer, der skal udvikle socialpsykiatrien.

Hun har også haft sin gang i forskningsinstitutioner og er ph.d. fra Institut for Organisation på Copenhagen Business School. Hendes arbejdsliv startede i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun undersøgte sammenhænge mellem arbejde og kræft.


CV

Uddannelse

Ph.d. i Organisations- og Managementstudier Copenhagen Business School 2013
Kandidat i Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 2007

Ansættelser

Projektleder VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 2017-
Projektleder KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013-2017
Ph.d. ved Socialforvaltningen Københavns Kommune og Institut for Organisation, Copenhagen Business School 2010-2013
Udviklingskonsulent Socialpsykiatrien, Ishøj Kommune 2009
Videnskabelig assistent Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse 2007-2009

Tillidsposter

Medlem Tænketanken ’Projekt velfærdsledelse’, Region Hovedstaden 2012-2013
Sekretær Bestyrelsen i ’Foreningen imod Pigeomskæring’ 2009-2011

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

Mere information
Anne på LinkedIn