KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Maya Christiane Flensborg Jensen
Forsker, cand.scient.soc., ph.d. i organisation og ledelse

Maya beskæftiger sig med forandringsprocesser inden for den offentlige sektor. Hun arbejder både med kvalitative og kvantitative metoder til at undersøge, hvordan forandringerne påvirker ledelsen og organisering af arbejdet, samt relationen mellem medarbejdere og borgere.
Udskriv Del på
Telefon: 2894 8025
Telefon: 2894 8025
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Mayas vidensområde dækker både beskæftigelses-, psykiatri-, social- og ældreområdet. Hun har et særlig fokus på de organisatoriske, ledelsesmæssige og fagprofessionelle udfordringer, muligheder og dilemmaer der opstår, når nye måder at udføre arbejdet på, fx rehabilitering eller recovery, introduceres. Hun undersøger dagligdagen i offentlige organisationer, og hvordan ledelse og medarbejdere balancerer mellem hensyn, logikker og krav, der nogle gange er overlappende – andre gange er i konflikt med hinanden. Eksempelvis kravet om kvalitet og effektivisering.

Metoder

Maya har både erfaring med kvalitativ og kvantitativ metode. Kvalitativt har Maya arbejdet med både observationer, fokusgrupper og individuelle interview. Hun har desuden også erfaring med litteraturstudier. Kvantitativt har Maya erfaring med spørgeskemaundersøgelser.

Baggrund

Maya er uddannet i offentlig administration og psykologi fra Roskilde Universitet. Hun har i en årrække arbejdet som arbejdsmiljøkonsulent i TeamArbejdsliv og har før hendes ansættelse hos VIVE skrevet en ph.d. på Institut for Organisation på CBS

Maya Christiane Flensborg arbejder i øjeblikket med:

CV

Uddannelse

Ph.d. i organisation og ledelse Institut for Organisation, CBS 2013-2017
Cand.scient.soc. i offentlig administration og organisationspsykologi Roskilde Universitet 2003-2010

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Forsker Institut for Organisation, CBS 2013-2017
Konsulent og praksisforsker TeamArbejdsliv A/S 2010-2013
Forskningsassistent Aalborg Universitet 2010
Studentermedhjælper Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) 2008-2009
Forskningsassistent University of Maryland, USA 2008
Studentermedhjælper TeamArbejdsliv A/S 2006-2007

Tillidsposter

Sikkerhedsrepræsentant Teamarbejdsliv A/S 2011-2013
Medlem af fagudvalget Offentlig administration, RUC 2005-2006
Medlem af studienævnet Den samfundsvidenskabelige basisuddannelse, RUC 2004-2005

Publikationsliste

2018

2017

2016

2012

2011

2010

2009

2008

2007