KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Pia Kürstein Kjellberg
Forsknings- og analysechef, cand.scient.adm., ph.d.

Pia Kürstein Kjellberg er chef for afdelingen for evaluering og innovation. Hun har en ph.d. i organisation og stor erfaring med at gennemføre forskningsbaserede analyser og evalueringer på social- og sundhedsområdet. Read about Pia Kürstein Kjellberg in English
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3528
Telefon: 4139 3528
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Pia Kürstein Kjellberg er analyse- og forskningschef i KORAs afdeling for Evaluering og Innovation. Pia har mange års erfaring med at designe og gennemføre evalueringer af komplekse interventioner, og med at bruge evaluering som udgangspunkt for læring og innovation.

Særlige interesseområder omfatter:

  • rehabilitering på det kommunale ældre-, voksen og handicap-område
  • sammenhæng på sundhedsområdet med særligt henblik på overgangen fra sygehus til kommune, reorganisering af hjemmesygeplejen samt almen praksis’ organisation og styring.
  • organisering af indsatsen på det præhospitale område (fra 112 til modtagelse på sygehus)
  • samskabelse og brugerinddragelse.

KORAs afdeling for Evaluering og Innovation består af ca. 25 medarbejdere, der gennemfører evalueringer af små og store interventioner i sundheds- og velfærdssystemet. Vi har stor og detaljeret viden om, hvordan arbejdet er organiseret i den offentlige sektor, og hvad der i praksis skal til for at skabe mærkbare ændringer for borgerne. Vi inddrager typisk brugernes perspektiver i vores evalueringer, og kobler dem (om muligt) med kvantitative data om effekt og økonomi. Ambitionen er på denne baggrund at skabe det bedst mulige grundlag for udvikling og innovation.

Pia Kürstein Kjellberg is Head of Research in KORA’s evaluation and innovation department. Pia has many years’ experience of designing and carrying out evaluations of complex interventions, and of using evaluation as a basis of learning and innovation.

Areas of special interest include:

  • rehabilitation in the municipal elderly, adult and handicap area
  • coherency in the health area, with special focus on the transition from hospital to municipality, reorganisation of home nursing and the organisation and management of general practice
  • organisation of the work in the pre-hospital area (from dialling 112 till admittance to a hospital)
  • cocreation and user involvement.

KORA’s evaluation and innovation department has approximately 25 employees, who carry out evaluations of major and minor interventions in the health and welfare system. We have extensive and detailed knowledge of how the work is organised in the public sector, and of what is necessary in practice to effect noticeable changes for the population. We usually include the users’ perspectives in our evaluations, and (when possible) combine them with quantitative data on efficacy and economy. The ambition is, based on the above, to be able to create the best possible conditions for development and innovation.CV

Uddannelse

Ph.d. Institut for Socialt Arbejde og Organisation, Aalborg Universitet 2006
Cand.scient.adm. Roskilde Universitetscenter 1999

Ansættelser

Analyse- og forskningschef VIVE 2017-
Analyse- og forskningschef KORA 2014-2017
Programleder KORA 2013
Seniorprojektleder KORA 2012-2013
Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 2007-2012
Projektleder Dansk Sundhedsinstitut 2001-2007
Projektmedarbejder Dansk Sundhedsinstitut 1999-2001
Studentermedarbejder Dansk Sundhedsinstitut 1995-1999

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2003

2002

1999