KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Susanne Reindahl Rasmussen
Seniorprojektleder, ergoterapeut, MPH, ph.d.

Susanne har mange års erfaring med at gennemføre evalueringer i sundhedsvæsenet. Hun forsker i spændingsfeltet mellem det epidemiologiske og det kvantitative/sundhedsøkonomiske arbejdsområde. 
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3524
Telefon: 4139 3524
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: Aarhus

Vidensområder

Susannes evalueringer og forskning fokuserer særligt på de sundhedsøkonomiske konsekvenser af indsatser. Eksempelvis undersøger hun sundhedsomkostningerne ved forebyggende helbredsundersøgelser og -samtaler.

Susanne arbejder derudover med en bred vifte af opgaver, hvor forebyggelse, genoptræning og rehabilitering er omdrejningspunktet. Hun har fx kortlagt de redskaber, som kommunerne har gode erfaringer med at anvende ved rehabilitering af ældre.

Hun har leveret konklusioner til en evidensrapport om rehabilitering af ældre med nedsat funktionsevne. Derudover har hun evalueret en kommunal akutafdeling, et partnerskab med hjerterehabilitering og forsøg med hjertestartere. I sin ph.d.-afhandling har Susanne beregnet de sundhedsøkonomiske omkostninger ved tobaksrygning set i et livsperspektiv.

Metode

Susanne anvender sundhedsøkonomiske omkostningsanalyser, registerforskning, CEA/CBU, kvantitative analyser og systematiske udredninger.

Baggrund

Susanne har en Master i Public Health med speciale i sundhedsøkonomi, organisation og ledelse (1998). Endvidere har hun en ph.d. i sundhedsvidenskab (2005). Hun har mere end ti års praktisk erfaring med sundhedsvæsenet gennem sit arbejde som ergoterapeut og ledende funktioner i kommuner og på sygehuse.CV

Uddannelse

Ph.d. i sundhedsvidenskab Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, København 2005
Master of Public Health (MPH), specialmodul i sundhedsøkonomi, organisation og ledelse Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 1998
Videreuddannelse for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter (ledende og undervisende) Videreuddannelsen, Århus 1995
Ergoterapeut Ergo- og fysioterapeutskolen i Århus 1984

Ansættelser

Senior projektleder VIVE 2017-
Senior projektleder KORA 2012-2017
Senior projektleder DSI 2007-2012
Chefkonsulent Muusmann Research & Consulting 2006-2007
Projektleder DSI 1999-2006
Konsulent DSI 1998-1999
Ledende ergoterapeut (vikar) Horsens Kommune 1995-1996
Ergoterapeut/Afdelingsergoterapeut Marsceliscentret i Århus, Maribo Amtssygehus, Århus Amtssygehus, Århus Kommunehospital, Skejby Sygehus 1984-1996

Tillidsposter

Medlem Det faglige råd for Center for Forskning i Cancerdiagnostik i Praksis (CaP) 2011-
Medlem Fagligt udvalg for Folkesundhed i Midten (FiM) 2011-

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2002

2001

2000

1999

1998