KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Martin Williams Strandby
Projektleder, cand.scient.pol.

Martin arbejder med evaluering og analyser af indsatser for udsatte børn og unge samt styring og organisering generelt, ved hjælp af de nødvendige metoder - hvad enten det er kvalitative eller kvantitative metoder eller en blanding heraf.
Udskriv Del på
Telefon: 3369 7777
Telefon: 3369 7777
Afdeling: VIVE Uddannelse
Sted: Aarhus

Vidensområder

Martins primære vidensområde er udsatte børn og unge, tidlige indsatser og forebyggelse samt styring og organisering generelt. Han er særligt optaget af, hvordan analyser og evalueringer kan bringes i spil for alle involverede interessenter, hvorfor lettilgængelig og direkte anvendelig formidling af kompleks viden fylder meget.

Derudover har Martin også viden om udfordringerne forbundet med øget evidensbasering og målstyring af sociale indsatser, herunder vurderinger af evidensgrundlaget, kvaliteten og relevansen af forskellige metoder og de (forsknings)resultater, de bygger på, samt de praktiske og organisatoriske udfordringer på vejen dertil.

Metoder

Metodisk arbejder Martin bredt med såvel kvantitative som kvalitative metoder. Det dækker over statistiske metoder, surveys, kvalitative interview (enkeltperson såvel som fokusgruppe), desk research, tekstanalyse mv. Et stort fokusområde er gennem udarbejdelsen af analysedesigns at anvende de bedst egnede metoder, ofte via mixed methods.

Baggrund

Martin er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet (2016). Han har tidligere erfaring med evaluering fra Rambøll Management Consulting, særligt vedrørende udsatte børn og unge, og socialområdet generelt, herunder evidensbasering, datadrevet performance-management/resultatbaseret styring (RBS) og anvendelsen af forskellige analyse- og evalueringsmetoder.CV

Uddannelse

Cand.scient.pol. Aarhus Universitet 2016

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2016-2017
Projektmedarbejder (praktikant) Rambøll Management Consulting 2015
Skribent (studentermedhjælper) AU Kommunikation, BSS, Aarhus Universitet 2010-2014

Publikationsliste

2018

2017

Mere information
Martin Williams på LinkedIn