KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Pernille Skovbo Rasmussen
Ph.d.-studerende, cand.scient.soc.

Pernille Skovbo Rasmussen arbejder på områderne sundhed for udsatte borgere og udsatte børn og unge.
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3509
Telefon: 4139 3509
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Vidensområder

Pernille beskæftiger sig især med indsatser, der skal forbedre sundheden for sårbare grupper, og med udfordringer i børne- og ungdomslivet. Pernilles ph.d. projekt har til formål at undersøge recovery og hverdagsliv hos børn og unge med psykiatriske diagnoser, og sammenhængen med de forskellige behandlingstilbud børnene/de unge møder uden for den specialiserede hospitalspsykiatri.

Derudover projektleder Pernille evalueringer af bl.a. koordinator- og samrådsfunktioner i forbindelse med rehabiliteringsforløb for mennesker med diagnoser såsom erhvervet hjerneskade og Parkinsons sygdom, evaluering af indsatser for at aftabuisere og afmystificere psykisk sygdom og evaluering af andre indsatser målrettet forbedring af sundhedsforhold hos sårbare grupper.

Metoder

Pernille har speciale i sundhedssociologi og arbejder især med surveys, ofte i kombination med kvalitative interview og fokusgrupper. Hun har stor erfaring med at tilrettelægge og gennemføre surveys og analysere større datamængder inden for områderne udsatte børn og unge og sundhedssociologiske problemstillinger.

Hun har gennemført interview og fokusgrupper i mange forskellige sammenhænge, bl.a. med politikere, sagsbehandlere, institutionsledere, forskellige former for eksperter, mennesker, som er socialt og psykisk sårbare, og børn og unge. Pernille har ofte benyttet før- og eftermålinger baseret på spørgeskemaer og interview.

Baggrund

Pernille har tidligere været ansat på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, i afdelingen Børn & Familie, hvor hun især beskæftigede sig med problematikker omkring anbragte børn og unge samt unges alkohol- og stofforbrug og projektledede en evaluering af pilotafprøvningen af PALS på danske skoler.

I forbindelse med sit Ph.d. forløb er Pernille indskrevet ved Sociologisk Institut, KU, hvor hun også kan træffes på pr@soc.ku.dk


CV

Uddannelse

Cand.scient.soc. Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2007
Kandidatfag på Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet 2006
Bachelor i sociologi Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2005
Bachelor i socialvidenskab Roskilde Universitet 2003

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2012-2017
Projektleder Dansk Sundhedsinstitut 2012-2012
Forskningsassistent SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 2008-2012
Sociolog (projektansættelse) AstraZeneca 2007
Juniorkonsulent Rådgivende Sociologer 2005-2007
Interviewer Catinet Research 2003

Publikationsliste

2018

2016

2015

2014

2013

2012