KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Olaf Rieper
Forskningsleder emeritus, lic.merc., mag.scient.soc.

Udskriv Del på
Telefon: 4249 3611
Telefon: 4249 3611
Afdeling: VIVE Social
Sted: København

Olaf Rieper er især specialist i evalueringsmetoder og offentlig organisation. Han har skrevet lærebøger og vejledninger i evalueringspraksis og forskningsmetoder og gennemført evalueringer på flere forskellige politikområder, fx energi og udsatte grupper.

Olaf Rieper er medstifter af Dansk Evaluerings Selskab og medlem af en international forskergruppe i program- og politikevaluering. Hvad angår offentlig organisation har Olaf Rieper forsket i bl.a. strukturændringer i kommunerne, forholdet mellem stat og kommuner, mål- og resultatstyring, informationsteknologi og lokalt demokrati og evidensbevægelsen.

Olaf Rieper is a specialist in evaluation methods and public organisation. He has written text books and guides on evaluation practice and research methods, and has carried out evaluations in several different policy areas, e.g. energy and vulnerable population groups.

Olaf Rieper is a co-founder of the Danish Evaluation Society and a member of an international research group on programme and policy evaluation. In relation to public organisation, Olaf Rieper has carried out research on, for instance, structural changes in municipalities, the relationship between the state and municipalities, goal and performance management, information technology and local democracy, and the evidence movement.


CV

Uddannelse

Lic.merc. Handelshøjskolen i København 1985
Mag.scient.soc. Københavns Universitet 1974

Ansættelser

Forskningsleder emeritus VIVE 2017-
Forskningsleder emeritus KORA 2015-2017
Forskningsleder KORA 2012-2014
Forskningschef AKF 2008-2012
Forskningsleder AKF 2004-2008
Ekspert Center for European Evaluation Expertise, Lyon, Frankrig 1995-1996
Gæsteforsker School of Social Work, University of Michigan, USA 1988
Seniorforsker AKF 1985-2004
Lektorvikar Institut for Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i København 1983-1984
Konsulent Dansk Institut for Organisationsstudier (DIOS). 1980-81
Forskningsmedarbejder Teknologisk Institut, afd. for Arbejdspsykologi. 1980-1982
Konsulent Direktoratet for Arbejdstilsynet 1978-1979

Undervisning

Ekstern lektor Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2001-
Ekstern lektor Handelshøjskolen i København 1981-1996
Deltidslærer Hospitalslaborantskolen i København 1980-1983
Kurser og foredrag i kommuner, regioner mv. 1980-
Deltidslærer Skolen for ergoterapeuter 1975-1980
Deltidslærer Skolen for ergoterapeuter 1975-1980
Undervisningsassistent Institut for Organisation og Arbejdssociologi,Handelshøjskolen i København 1971-1974

Tillidsposter

Formand Styringsgruppen for Forskningsbaseret Evaluering af Samhandlingsreformen (den norske sundhedsreform) i Norges Forskningsråd 2012-
Medlem af programstyret Norges Forskningsråd for FORFI - Kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken 2010-2014
Medlem Ekspertgruppe ved TrygFondens Forebyggelsescenter 2009-
Medlem Bestyrelsen for forskerskolen i organisatorisk læring 2004-
Medlem Bestyrelsen for politologisk forskerskole 2004-2007
Formand Dansk Evaluerings Selskab 2000-2004
Medlem Bestyrelsen for Center for offentlig Organisation og Styring 1998-2003
Medlem Arbejdsmiljøfondets forskningsgruppe 1998-2000
Medlem Ekspertgruppe om "Monitoring and Evaluation System" i EU Commissionen nedsat af DG XIX (Budget) 1994-95
Medlem The international research group on Policy and Programme Evaluation 1991-

Legater og priser

Førsteprisen Besvarelse af prisopgave udskrevet af gensidige danske Ulykkesforsikringsselskaber 21.juni 1985

Publikationsliste

2017

2016

2013

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1993

1991

1989