KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nicolai Kristensen
Professor MSO, cand.oecon., ph.d.

Nicolai Kristensen forsker på tværs af den offentlige sektor. Forskningen er generelt empirisk funderet med fokus på evaluering og udvikling af offentlig politik og service.  Read about Nicolai Kristensen in English
Udskriv Del på
Telefon: 2511 7372
Telefon: 2511 7372
Afdeling: VIVE Effektmåling
Sted: København

Vidensområder

Nicolai interesserer sig for social-, sundheds-, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet såvel som offentlig administration & økonomi.

Metode

Han er ekspert i statistiske og økonometriske metoder og har fokus på årsagssammenhænge inden for effektmåling og programevaluering. Dynamiske sammenhænge over tid har særlig interesse.

Den empiriske tilgang understøttes oftest af økonomisk samt i nogen grad politologisk og sociologisk teori. Nicolai har desuden stor erfaring med administrative registre samt indsamling og bearbejdning af spørgeskemadata. Endvidere har han indgående kendskab til brugen af subjektive mål, fx tilfredshedsmålinger.

Baggrund

Nicolai startede som seniorforsker i det tidligere AKF i 2008. Inden da var han forskningsassistent og ph.d.-studerende på Aarhus Universitet. Han har mange års erfaring som konsulent, dels for Verdensbanken både i Ghana og Washington D.C., og dels for Cowi. Han har været programleder i AKF – nu
KORA – siden 2010.

Nicolai Kristensen carries out research across the public sector. His research is generally empirically based, with a focus on evaluation and development of public policies and service.

Areas of knowledge

Nicolai's interests cut across welfare areas, such as the social, health, education and labour market areas, as well as public administration and economy.

Method

He is an expert in applied econometrics, with a special focus on causal identification strategies, effect measurement and programme evaluation. Structural models and structural dynamic programming are of special interest.

His empirical approach is usually closely linked to economic theory. Furthermore, Nicolai has extensive experience with administrative registries.

Background

Nicolai started as a senior researcher in the former AKF (now part of KORA) in 2008. Prior to that, he worked as a research assistant and PhD student at Aarhus University. He has several years of experience as a consultant for the World Bank and COWI. Nicolai has been a professor at KORA since 2014.Mere information
Udvalgte titler

CV

Uddannelse

Ph.d. Handelshøjskolen, Århus Universitet 2008
Cand. oecon. Århus Universitet 1998

Ansættelser

Professor MSO VIVE 2017-
Professor MSO KORA 2014-2017
Programleder KORA 2012-2014
Programleder AKF 2010-2012
Seniorforsker AKF 2008-2010
Kandidatstipendiat Handelshøjskolen, Århus Universitet 2005-2008
Forskningsassistent Handelshøjskolen, Århus Universitet 2003-2005
Konsulent COWI 2000-2003
Konsulent Verdensbanken Washington DC 1999
Konsulent Verdensbanken Ghana 1998-1999

Undervisning

Econometrics B Københavns Universitet 2011-2013
Economics of Human Resources Handelshøjskolen, Århus Universitet 2005-2006
Macro Economics (Undervisningsassistent) Handelshøjskolen, Århus Universitet 1996-1997

Øvrige profesionnelle aktiviter

Referee Economica, Journal of Applied Econometrics, Journal of Economic Behavior and Organization, Journal of Happiness Studies, Labour Economics, European Journal of Health Economics, Journal of the Royal Statistical Society, Social Indicators Research, Review of Income and Wealth, Oxford Economic Papers
Censor Universities and Business Schools 2009-
IZA Research Fellow 2009-
Associate Researcher Center for Research in Integration, Education, Qualifications and Marginalisation (CIM) 2010-
Associate Researcher Center for Corporate Performance (CCP) 2010-

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005