KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nichlas Permin Berger
Forsker, cand.scient.soc., ph.d,

Nichlas Permin Berger har gennem adskillige år beskæftiget sig med sundheds- og socialpolitiske problemstillinger relateret til marginaliserede grupper. Han har særlig fokus på komplekse problemstillinger i grænsefladen mellem psykiatri- og socialområdet samt på det kriminologiske felt.
Udskriv Del på
Telefon: 2671 2382
Telefon: 2671 2382
Afdeling: VIVE Social
Sted: København

Vidensområder

Nichlas har deltaget i gennemførelsen af en række evalueringer og forskningsprojekter i Kriminalforsorgen, kommuner og regioner, herunder evalueringer af indsatser på ungeområdet, socialområdet og sundhedsområdet. Det er centralt for hans arbejde, at det tager udgangspunkt i mødet mellem borgeren og frontmedarbejdere i velfærdsstaten. Nichlas har særlig ekspertise i socialt arbejde og kriminologi, herunder ansvarliggørelse, brugerinddragelse og tværsektorielt arbejde i forhold til leveringen af sociale indsatser.

Metoder

Nichlas arbejder med kvalitative metoder, herunder interview, casestudie, deltagerobservation, spørgeskemaundersøgelser, etnografiske feltstudier og med en række kvantitative metoder. Han har indgående erfaring med evalueringsmetoder og forskellige undersøgelsesdesign, herunder særligt i kombinationen af flere metoder (mixed-methods). 

Baggrund

Nichlas er uddannet sociolog og har været ansat i KORA, først som videnskabelig assistent og siden som forsker, da han i 2015 opnåede sin ph.d.-grad i socialt arbejde ved KORA og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde ved Aalborg Universitet.

Nichlas har beskæftiget sig med anvendelsesorienteret forskning, analyser og evaluering siden han blev ansat i AKF, nu KORA, i 2006.

Siden 2009 har Nichlas været med til at arrangere konferencer og seminarer som medlem af bestyrelsen i NNDR (Nordic Network on Disability Research). Nichlas er aktivt medlem af netværket DANASWAC (Discourse and Narrative Analysis in Social Work and Counselling) og Narrative Criminology - Nordic Research Network samt medlem af redaktionen i Tidsskrift for Social Politisk Forening - Social Politik..CV

Uddannelse

Ph.d Aalborg Universitet 2015
Cand.scient.soc. Københavns Universitet 2010

Ansættelser

Forsker VIVE 2017-
Studenterkoordinator VIVE 2017-
Medlem af redaktionen Tidsskrift for Social Politisk Forening - Social Politik 2015-
Ekstern lektor, kandidatuddannelsen i Socialt Arbejde Aalborg Universitet 2015-
Forsker KORA 2015-2017
Studenterkoordinator KORA 2014-2017
Videnskabelig assistent KORA 2014-2015
Ph.d. stipendiat AAU og KORA 2011-2014
Forskningsassistent KORA 2010-2011
Studentermedarbejder AKF 2006-2010
Studentermedarbejder Sociologisk Institut, Københavns Universitet 2005-2006

Tillidsposter

Bestyrelsesmedlem Nordic Network on Disability Research (NNDR) 2009-

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008