KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Martin Sandberg Buch
Projektchef, cand.scient.adm.

Martin Sandberg Buch arbejder med sundhedsvæsenets organisation og ledelse. Han har stor erfaring med at gennemføre evalueringer i sektoren. Fokus for evalueringerne er typisk organisatoriske og praksisnære problemstillinger. 
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3521
Telefon: 4139 3521
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Hovedparten af Martin Sandberg Buchs projektaktiviteter udføres i et tæt samarbejde med fagpersoner og ledere fra sundhedsvæsenet. Fx: Hvordan implementeres sundhedsaftaler og forløbsprogrammer på tværs af sektorer og faggrupper? Eller hvad skal der til for at forløbskoordination og forløbsledelse fungerer i praksis?

Vidensområder

Implementering af forløbsprogrammer, ledelse og koordination af patientforløb, sundhedsaftaler, almen praksis, organisering og opgaver, det kommunale sundheds- og ældreområde.

Metoder

Casestudier, udredende og forklarende analyser, procesevaluering, virkningsevaluering, organisering og facilitering af temadage, workshops og fokusgrupper, observationsstudier, kvalitative interview.

Baggrund

Martin er uddannet proceskonsulent og facilitator og arbejdede i DSI før sammenlægningen i 2012.CV

Uddannelse

Cand.scient.adm. Institut for Forvaltningsvidenskab, Roskilde Universitetscenter 2007

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007