KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Marie Henriette Madsen
Seniorprojektleder, cand.scient.san.publ., ph.d.

Udskriv Del på
Telefon: 4139 3526
Telefon: 4139 3526
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

Marie Henriette Madsen er uddannet kandidat i Folkesundhedsvidenskab og har været i KORA (DSI) siden 2005. Marie har medvirket i flere større kortlægningsopgaver blandt andet inden for kronikerområdet, almen praksis og senest psykiatrien og har derfor et bredt kendskab til sundhedsvæsenet og sundhedsvæsenets parter. Marie gennemfører også mindre analyser og evalueringer, herunder medicinske teknologivurderinger.

Marie interesserer sig blandt andet for kvalitetsarbejde i sundhedsvæsenet og er pt. ved at gennemføre en mindre analyse af implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. Hun er indskrevet som Erhvervs ph.d.-studerende ved Copenhagen Business School, hvor hun studerer kvalitetsarbejde på sygehusafdelinger i et organisatorisk og sociologisk perspektiv.

Faglige kompetencer

Metoder

  • Fokusgruppe interview
  • Individuelle interview
  • Litteraturanalyse

Tema

  • Almen praksis
  • Kvalitet og patientsikkerhed
  • Arbejdstilrettelæggelse
  • Fremtidens sundhedsvæsen

Andet

  • MTV og evaluering

CV

Uddannelse

Cand.scient.san.publ. Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet 2005

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2012-2017
Ph.d.-student Copenhagen Business School 2012-2015
Projektleder DSI 2005-2012
Forskningsmedarbejder Center for alkoholforskning, Statens Institut for Folkesundhed 2002-2005
Praktikant Forebyggelsesafdelingen, Roskilde Amt 2003

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006