KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Nanna Høygaard Lindeberg
Seniorprojektleder, cand.scient.pol.

Nanna Høygaard Lindeberg har et stort sektorkendskab inden for området udsatte børn, unge og familier. Hun har et bredt kendskab til den kommunale organisering og ledelses- og styringsudfordringer.
Udskriv Del på
Telefon: 4139 3522
Telefon: 4139 3522
Afdeling: VIVE Uddannelse
Sted: København

Vidensområder

Nanna har i arbejdsmæssig sammenhæng beskæftiget sig med det specialiserede børne- og ungeområde, dagtilbudsområdet, og grundskoleområdet. Hun har arbejdet med områderne både som evaluator og i ministerier og styrelser og har som følge heraf indgående kendskab til både de politiske, administrative og lovgivningsmæssige rammer for områderne og til evaluerings- og forskningsfeltet.
Nanna har i sin tidligere ansættelse i Socialstyrelsen særligt arbejdet med forebyggelse og tidlig indsats på det sociale område og med udvikling og understøttelse af helhedsorienterede indsatser for børn og unge. Nanna har herigennem både opnået erfaring med forskellige tilgange til understøttelse af den kommunale implementeringsproces og viden om en bred pallette af specifikke indsatser

Metoder

Metodisk har Nanna erfaring med forskellige undersøgelsesdesign og har særligt arbejdet med enkelt-, gruppe- og fokusgruppeinterview og surveys. Nanna har tidligere arbejdet med inddragelse af børn i evalueringer, har gennemført børneinterview og har været medlem af følgegruppen til Børnerådets arbejde med ”Håndbog i børneinddragelse”. Hun kombinerer kvalitative og kvantitative metoder og arbejder ofte med en mixed methods-tilgang. Nanna har lang erfaring som projektleder for store og komplekse evaluerings- og undersøgelsesopgaver. Hun har endvidere varetaget en række opgaver med understøttelse af kommunale udviklingsprocesser og bl.a. understøttet arbejdet med resultatdokumentation på dagtilbudsområdet.

Baggrund

Nanna er cand.scient.pol. fra Københavns Universitet fra 2001. Nanna har tidligere været ansat i Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Danmarks Evalueringsinstituts (EVA) dagtilbudsenhed og i Socialstyrelsen. Nanna har omfattende erfaringer med både at implementere og evaluere projekter på børn- og ungeområdet.


CV

Ansættelser

Seniorprojektleder VIVE 2017-
Seniorprojektleder KORA 2016-2017
Faglig leder/chefkonsulent Socialstyrelsen, Center for Børn, Unge og Familier 2014-2016
Evalueringskonsulent/specialkonsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), Enheden for dagtilbud for børn 2008-2014
Fuldmægtig Indenrigs- og Sundhedsministeriet/Velfærdsministeriet, Kommunaladministrativt kontor og Kontor for Børn 2004-2008
Fuldmægtig Sundhedsstyrelsen 2001-2002

Publikationsliste

2018

2017