KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Lene Holm Pedersen
Professor og forskningsleder, cand.scient.pol., ph.d.

Lene Holm Pedersen er professor i Public Management på Institut for Statskundskab og forskningsleder på VIVE. Hun forsker i styring, organisation, ledelse, motivation og performance.
Udskriv Del på
Telefon: 6063 8107
Telefon: 6063 8107
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: København

Vidensområder

Lene har fokus på samspillet mellem de offentligt ansattes motivation, brugernes handlingskapacitet og de modeller, der anvendes til at levere offentlig service. Men hun arbejder også med reformer og organisationsforandringer, og med hvordan politiske ideer omsættes til reguleringsmæssige tiltag. Desuden interesserer hun sig for demokrati, kommunalpolitikernes rolle og kommunernes økonomiske handlerum.

Lenes nyeste forskningsprojekt 'Rewards at the Top' behandler politikeres aflønning som et centralt element i den underforståede kontrakt mellem politikerne og befolkningen. Fokus er på, hvor meget og hvordan befolkningen er villig til at belønne politikerne, hvilke belønninger politikerne selv foretrækker, og hvilke belønninger politikerne får i praksis.

Metoder

Lene Holm arbejder både kvantitativt og kvalitativt.

Baggrund

Lene har tidligere været ansat som professor i public management på CBS.


CV

Uddannelse

Ph.d. Københavns Universitet 2003
Visiting scholar Scancor, Stanford University, USA 2001
Cand.scient.pol. Aarhus Universitet 1996
Visiting student Manchester Metropolitan University, UK 1994

Ansættelser

Professor in Political Science Department of Political Science, University of Copenhagen 2018
Forskningsleder VIVE 2017-
Professor i public management Department of Business and Politics, CBS 2015-2018
Professor mso i public management Department of Business and Politics, CBS 2013-2015
Forskningsleder KORA 2012-2017
Forskningsleder AKF, Anvendt KommunalForskning 2008-2012
Lektor i offentlig forvaltning Institut for statskundskab, Københavns Universitet 2007-2008
Adjunkt i offentlig forvaltning Institut for statskundskab, Københavns Universitet 2004-2007
Forsker AKF, Anvendt KommunalForskning 2003-2004
Ph.d.-studerende Institut for statskundskab, Københavns Universitet 1998-2003
Forskningsassistent AKF, Anvendt KommunalForskning 1996-1998

Undervisning

Kommunerne efter kommunalreformen Institut for Statskundskab, KU 2009
Central styring - lokalt råderum Institut for Statskundskab, KU 2007
Idébegrebet inden for ny-institutionel teori Institut for Statskundskab, KU 2006
National forvaltning Institut for Statskundskab, KU 2006
Organisationsteori og kommunale forandringer Institut for Statskundskab, KU 2006
Organisationsteori og kommunale forandringer Institut for Statskundskab, KU 2005
Idébegrebet inden for ny-institutionel teori Institut for Statskundskab, KU 2004
National forvaltning Institut for Statskundskab, KU 2004
National forvaltning Institut for Statskundskab, KU 2003

Tillidsposter

Medlem Det Frie Forskningsråd 2009
Medlem Eksaminator på KU, SDU og AU 2009

Øvrige profesionnelle aktiviter

Forskning i ledelse, innovation og unødigt bureaukrati med fokus på frikommuneforsøget AKF 2012
Managing Public Sector Reform Forskningsrådet for Samfund og Erhverv (FSE) 2010
Forskningsprojektledelseserfaring FSE - Forskningsrådet for Samfund og Erhverv: Public Service Motivation - Concept Causes and Consequences 2009
Forskningsprojektledelseserfaring Det Kommunale Momsfond: Lokalpolitikernes rolle og råderum 2008
Forskningsprojektledelseserfaring FOKUS: De samfundsmæssige konsekvenser af detailregulering 2008
Forskningsprojektledelseserfaring Styregruppen for tema-klynge 1, University of Copenhagen: Et bæredygtigt europæisk CO2-kvotesystem - institutionalisering og effekter 2008
Forskningsprojektledelseserfaring Danish Social Science Research Council (FSE): Med borgeren i centrum - udbredelse og udformning af borgerservicecentre i forbindelse med strukturreformen 2007
Forskningsprojektledelseserfaring Efteruddannelsesudvalget for længerevarende uddannede (ELU): Vidensudvikling mellem forskning og praksis 2007
Forskningsprojektledelseserfaring Det strategiske miljøforskningsprogram (SMPII) til phd.-projekt om indførelsen af grønne afgifter 1997

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996