KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Leena Eskelinen
Docent emerita, lic.phil.

Leena Eskelinen er psykolog og socialforsker og har specialiseret sig i indsatser og samspillet mellem system og borger på det sociale område, beskæftigelsesområdet og arbejdsmiljøområdet.
Udskriv Del på
Afdeling: VIVE Arbejde og Ældre
Sted: København

Vidensområder

Leena arbejder med analyser af sociale og beskæftigelsesrelaterede indsatser, som involverer forskellig faglig ekspertise og forskellige dele af det offentlige velfærdssystem samt disse indsatsers betydning for brugerne. Formålet er at bidrage med konkret praksisrelateret viden, der kan bruges til at udvikle indsatser over for mennesker med komplekse sociale og helbredsmæssige problemer og nedsat funktionsevne.

Leenas forskning sætter fokus på de muligheder og barrierer, som ikke alene er relateret til målgruppens problematik, men også til indsatsernes indhold, tilrettelæggelse og gennemførelse. I denne sammenhæng er et vigtigt spørgsmål, om og hvordan indsatsernes betydning for brugernes funktionsevne og livskvalitet kan dokumenteres.

Metoder

Leenas metodiske tilgang er primært kvalitativ, dvs. casestudier, interview og deltagende observation, og derudover gennemfører hun også større spørgeskemaundersøgelser. Flere undersøgelser er gennemført som om en kombination af kvalitative og kvantitative metoder i tværfagligt samarbejde.

Baggrund

Leena har tidligere erfaring som klinisk psykolog og med sundhedsrelateret arbejdsmiljøforskning fra det finske arbejdsmiljøinstitut. Siden 1991 har hun beskæftiget sig med anvendelsesorienteret forskning og evaluering i den kommunale sektor i AKF, nu KORA. Hun har gennemført flere projekter i samarbejde med universitetsforskere bl.a. fra RUC og AAU og deltager i nordiske og internationale forskernetværk.CV

Uddannelse

Lic.phil. i psykologi Universitetet i Helsingfors 1986
Cand.phil. i psykologi Universitetet i Helsingfors 1976

Ansættelser

Docent VIVE 2017-
Docent KORA 2012-2017
Docent AKF 2004-2012
Seniorforsker AKF 1994-2004
Konsulent Center for Sygdomsforebyggelse på KAS Glostrup 1993-1998
Forskningsassistent AKF 1991-1994
Konsulent Institutet för arbetshygien, Helsingfors 1989-1994
Studieophold Arbejdstilsynet, Arbejdsmiljøinstituttet, Arbejdsmedicinsk klinik ved Rigshospitalet og Psykologisk Laboratorium, Københavns universitet 1986-1987
Forskningspsykolog Institutet för arbetshygien, psykologisk afdeling, Helsingfors 1980-1989
Klinisk psykolog Institutet för arbetshygien, psykologisk afdeling, Helsingfors 1976-1979

Undervisning

Gæstelærer Grund-, diplom- og kandidat-uddannelsen i socialt arbejde, De Sociale Højskoler og AAU, Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation 2003-

Tillidsposter

Medlem Redaktionen, Social Politik 2006-
Medlem Arbejdsmiljøforskningsfondens Videnskabelige Arbejdsmiljøforskningsudvalg 2003-2005
Medlem Arbejdsmiljørådets forsknings-, forsøgs- og udviklingsudvalg 2000-2002

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995