KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Laura Emdal Navne
Forsker, cand.scient.anth., ph.d.

Laura arbejder primært med pårørendeinddragelse, og hun benytter hovedsageligt kvalitative metoder
Udskriv Del på
Telefon: 2539 5992
Telefon: 2539 5992
Afdeling: VIVE Sundhed
Sted: København

VIDENSOMRÅDER

Laura Emdal Navne gennemfører forsknings- og evalueringsprojekter i samarbejde med kommuner, regioner, patientforeninger og universiteter. Lauras arbejde har blandt andet fokus på patient- og pårørendeinddragelse samt beslutningstagning. Senest har Laura gennemført et 3-årigt forskningsprojekt om inddragelse af forældre i beslutninger om og pleje af børn født for tidligt på en dansk neonatalafdeling.

Til Lauras projektrelaterede erfaringer i KORA-regi hører områder som ledelse af brugerinddragelse, pårørendeinddragelse i rehabilitering, hverdagsrehabilitering i kommunal ældrepleje, patient- og personaleoplevelser med kritiske fødsler, udvikling af akutmodtagelser, kortlægning af patientrettet forebyggelse, casestudier i forbindelse med pilotafprøvning af en ny honorarstruktur i almen praksis, case studie af udenlandske erfaringer med sygeplejebemandet telefonvisitation i lægevagten.

METODER

Laura har otte års metodisk erfaring med kvalitative undersøgelser baseret på feltarbejde, herunder deltagerobservationer, interviews og fokusgrupper. Derudover har Laura undervist i faget kvalitative metoder ved Københavns Universitet i perioden 2013-2016.

BAGGRUND

I 2008 blev Laura færdiguddannet som antropolog fra Københavns Universitet med speciale i sundhedsantropologi. Umiddelbart herefter blev hun ansat på Institut for Antropologi, KU som undervisningsassistent og i 2009 fik hun ansættelse som projektleder i Dansk Sundhedsinstitut (i dag KORA).

I perioden 2013-2016 har Laura været på orlov i forbindelse med et 3-årigt ph.d. projekt ved Institut for Folkesundhedsvidenskab. I efterårssemestret 2015 var Laura gæsteforsker ved afdeling for antropologi på New York University.


CV

Uddannelse

Kandidat i Antropologi Institut for Antropologi, Københavns Universitet 2008
Grunduddannelse i Litteraturvidenskab og Moderne Kultur Københavns Universitet 1999-2001
Videnskabsfilosofi, modul 1 Københavns Åbent Universitet 1998

Ansættelser

Forsker VIVE 2017-
Projektleder Dansk Sundhedsinstitut 2009-
Videnskabelig assistent Antropologisk Analyse, Københavns Universitet 2009
Undervisningsassistent Institut for Antropologi, Københavns Universitet 2009
Studentermedhjælp Danida-finansieret forskningsprojekt ”Strengthening Population and Reproductive Health Research in Vietnam” 2002-2005

Tillidsposter

Repræsentant for Sex & Samfund European Regional Council Meetings i International Planned Parenthood Federation (IPPF) 2003-2005 og 2010-
Bestyrelsesmedlem Sex & Samfund 2003-2006 og 2009-

Publikationsliste

2018

2017

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008