KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Jill Mehlbye
Docent, programleder for Børn og unge, cand.psyk., MPA

Jill Mehlbye har gennem mange år beskæftiget sig med børnepolitiske problemstillinger inden for social- og skoleområdet. Read about Jill Mehlbye in English
Udskriv Del på
Telefon: 3150 2251
Telefon: 3150 2251
Afdeling: VIVE Social
Sted: København

Hun har udgivet forskningsarbejder om bl.a. døgnanbragte børn og unge, effekten af den forebyggende indsats i kommunerne, og hvad der karakteriserer effektive skoler med hensyn til opnåelse af gode skolepræstationer blandt eleverne.

Hun har betydelig ekspertise inden for den anvendelsesorienterede forskning og har gennemført en række evalueringer og forskningsarbejder for kommuner og ministerier vedrørende indsatsen over for socialt udsatte børn i kommunerne. Hun har været projektleder på en række store projekter gennem flere år og har taget såvel en MPA uddannelse som en forskningslederuddannelse.

Aktuelt er hun bl.a. ved at foretage en revidering af Opsporingsmodellen for børn i en udsat social position. Desuden undersøger hun Skolereformen, skolelevers fravær og kvalitet i sagsbehandlingen af børn og unge.

Jill Mehlbye has many years of experience with children policy issues in the social sector and the school sector.

She has published research work about children and adolescents in the care of the authorities, the effect of municipalities’ preventive efforts and characteristics of effective schools with pupils achieving good school results.

She has considerable expertise in application-oriented research and has carried out a number of evaluations and research projects for municipalities and ministries regarding the efforts in relation to socially vulnerable children in municipalities. She has been project leader of a number of larger projects over several years and has both an MPA and research leader training.

She is currently in the process of making a revision of ‘Opsporingsmodellen’ for children in a socially vulnerable position. Moreover, she is investigating the Danish School Reform, school pupils’ absence and the quality of case handling in relation to children and adolescents.CV

Uddannelse

Master of Public Administration Handelshøjskolen i København 2002
Cand.psych. Københavns Universitet 1976

Ansættelser

Programleder for Børn og unge VIVE 2017-
Programleder for Børn og unge KORA 2012-2017
Programleder AKF 2001-2012
Chef for børn og unge-området Søllerød Kommune 2000-2001
Docent AKF 1992-2000
Seniorforsker AKF 1988-1992
Forsker AKF 1984-1988
Psykologisk konsulent Social- og sundhedsforvaltning, Køge Kommune 1979-1985
Kandidatstilling Montebello Neurosehospital 1978-1979
Psykologkonsulent Børnehospitalet i Vangede, Daginstitutionernes psykologkontor, Lyngby Tårbæk Kommune, Børneklinikken, særforsorgen og Søllerød Kommunes social og sundhedsforvaltning 1976-1977
Projektmedarbejder Søllerød Kommunes skoleforvaltning 1975-1976
Lærervikar Rødovre kommune 1969-1973

Undervisning

Censor Aarhus Universitet
Censor Copenhagen Business School

Tillidsposter

Medlem Undervisningsministeriets rådgivende ekspertudvalg om forsøgsprogram for modersmålsbaseret undervisning i folkeskolen
Medlem Undervisningsministeriets ekspertgruppe om elevers trivsel i folkeskolen i relation til de nationale trivselsmålinger
Medlem Uddannelses – og forskningsministeriets forum for koordination af uddannelsesforskning
Medlem Følgegruppe om opkvalificeringen af indsatsen mod spiseforstyrrelser og selvskade i de danske kommuner

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995