KORA og SFI er fusioneret. Vores nye navn er
VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.
Se mere på vive.dk

Marie Kjærgaard
Projektleder, cand.scient.pol., ph.d.

Marie Kjærgaard har særligt fokus på statens økonomiske styring af kommunerne og på økonomistyring internt i kommunerne. Hun har erfaring med en række både kvalitative og kvantitative analysemetoder.
Udskriv Del på
Telefon: 2966 3405
Telefon: 2966 3405
Afdeling: VIVE Styring og Ledelse
Sted: Aarhus

Vidensområder

Marie arbejder primært med analyser, der fokuserer på økonomistyring i kommunerne og på det økonomiske samspil mellem staten og kommunerne.

Metoder

Marie arbejder både med kvantitative og kvalitative metoder, heriblandt surveys og survey-eksperimenter, registeranalyse på kommuneniveau, interview og dokumentanalyse. Hun har en bred erfaring med at designe analyser.     

Baggrund

Marie er cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet, hvor hun efterfølgende har skrevet en ph.d.-afhandling om det økonomiske samspil mellem staten og kommunerne med fokus på det kommunale tilskuds- og udligningssystem. Desuden har hun undervist i økonomistyring, kvalitative og kvantitative metoder samt offentlig forvaltning på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. 

Marie arbejder i øjeblikket med:


CV

Uddannelse

Ph.d. Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Afdeling for offentlig forvaltning. 2016
Cand.scient.pol Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2012

Ansættelser

Projektleder VIVE 2017-
Projektleder KORA 2016-2017
Ph.d.-studerende Aarhus Universitet 2012-2016
Praktikant og studentermedhjælper KREVI 2010-2012

Undervisning

Økonomisk styring i den offentlige sektor Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2014
Offentlig forvaltning Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2012
Kvalitativ og kvantitativ metode Instruktor på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 2010-2012

Publikationsliste

2018

2017

2016

2015

2012